Lärarförbundet
Bli medlem

Sammanfattning av Lärarförbundets kongress 2014 - dag 4

Under den sista dagen av Lärarförbundets kongress så togs beslut om verksamhetsinriktning, budget och stadgar. Dessutom kom statsminister Stefan Löfven (S) och höll ett tal där han betonade vikten av skolan som en samhällsbärare.

Under den sista dagen av Lärarförbundets kongress så beslutades vilken väg som Lärarförbundet ska ta de kommande fyra åren. Hela beslutsprocessen sändes på Lärarkanalen där de också kommer finnas för att se i efterhand. 

Statsminister Stefan Löfven (S) kom och minglade och drack kaffe med ledamöterna innan han höll ett tal där han pratade om vilka satsningar som regeringen vill göra på skolan och där han också betonade att en bra skola är viktig för hela samhället.

Du kan se delar av programmet i efterhand på Lärarkanalen

Här hittar du programmet för den sista dagen. 

09.00-09.20Statsminister Stefan Löfven (S) talar.
Direktsänds på Lärarkanalen
09.20-09.30Redaktionskommittén presenterar sitt förslag till valberedning samt eventuella nomineringar.
Direktsänds på Lärarkanalen
9.30-10.00Redaktionskommittéernas föredragning, punkt 16.2, 17.2, 18.2. Inleds med stadgar, budget och därefter verksamhetsinriktning
10.00-11.20Inläsning med fika
11.20-11.30Val av valberedning, nio ledamöter.
Direktsänds på Lärarkanalen
11.30-12.20 Rådslag 1: beslutsplenum verksamhetsinriktning
- Fem minuter återstående yrkandetid.
- Kongresspresidiet läser upp alla yrkanden.
- Yrkanden sorteras.
- Beslut.
Direktsänds på Lärarkanalen
12.30-13.10Rådslag 2, beslutsplanum stadgar, övrigt
- Fem minuter återstående yrkandetid
- Kongresspresidiet läser upp alla yrkanden
- Yrkanden sorteras.
- Beslut.
Direktsänds på Lärarkanalen
12.45-13.30 Rådslag 3, Beslutsplenum budget
- Redaktionskommittéer föredragningar.
- Yrkandestopp, fem minuter efter föredragningar.
Direktsänds på Lärarkanalen
13.10-13.30Rådslag 3, beslutsplenum Budget
- Fe, minuter återstående yrkandetid.
- Kongresspresidiet läser upp alla yrkanden.
- Yrkanden sorteras,
- Beslut.
13.30-14.30 Lunch
14.30-16.00 Kongressförhandlingarna avslutas
- Avtackning avgående ledamöter och kongresspresidie.
- Eva-Lis Sirén lämnar över ordförandeklubban till den nya förbundsordföranden.
- Den nya förbundsordförandens installationstal.
- Kongressen avslutas kl. 16.
Direktsänds på Lärarkanalen

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar