Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Sammanfattning av Lärarförbundets kongress 2014 - dag 3

Lärarförbundets tredje kongressdag är till ända. En fullspäckad dag, som bland annat innehöll omröstning av förbundsordförande och styrelse, tal av Tomas Tobé (M), utbildningspolitiska talesperson, och gästföreläsning av Beatrice Clarke från Fryshuset .

Den tredje kongressdagen bjöd på spänning, när årets ordförande och styrelse skulle utses. Tre voteringar behövdes för att val av 2:e vice ordförande skulle avgöras. Lärarförbundets presidium 2014 - 2018 blir: Johanna Jaara Åstrand, ordförande, 1:e vice ordförande Maria Rönn och Robert Fahlgren som 2:e vice ordförande.

Morgonen inleddes med nominering till styrelse för SAF, Stiftelsen för Sveriges Allmänna Folkskollärarförening, som både fick en ny styrelse och bytte namn till Lärarstiftelsen.

Moderaternas utbildningspolitiska talesperson, Tomas Tobé, gästade Lärarnas Hus och höll ett tal som bland annat hyllade landet alla lärare och tidigare förbundsordförande Eva-Lis Sirén. Lärarkanalen fick även chansen att ställa ett par frågor till Tomas Tobé om lärares arbetssituation, lärarkrisen och om framtida utmaningar.

- Jag tycker att vi tillsammans med regeringen borde komma överens om tioårig grundskola och om ett extraår för de elever som inte har gymnasiebehörighet. Det återstår att se om vi kommer överens, men det behövs, säger Tomas Tobé till Lärarkanalen.

Dagen avslutades med en intressant föreläsning av Beatrice Clarke från Fryshuset, som pratade kring temat, "En skola för alla". Hon bjöd även på minnen från sin egen skolgång och berättade bland annat att hon endast fick godkänt i ett ämne när hon gick ut nian, nämligen gymnastik. Idag driver hon Fryshusets politiska frågor och arbetar aktivt med unga och utanförskap.

- Utbildning är den största skyddsfaktorn för att barn inte ska hamna i utanförskap, säger Beatrice Clarke under sitt framförande.

Få en sammanfattning av den tredje kongressdagen, via studiokongress. Gäst i studion är Ginnie Taylor, Stockholm och Eva Carlsson Uddevalla, kongressledamöter, som bland annat pratar om valen till ny förbundsstyrelse och Tomas Tobés (M) tal till kongressen under dagen.

08.15-08.30 Återkoppling, bildspel
08.30-09.30 Nomineringar till valberedning.
Nominering till styrelse för Stiftelsen för Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF)
Årsredovisningar jämte revisorernas berättelser för 2010, 2011, 2012 och 2013
Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen för Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF) för 2010, 2011, 2012 och 2013
Stadgar för Stiftelsen SAF

Direktsänds på Lärarkanalen
09.30-10.00 Paus
Ca 10.00-11.00 Val av fyra ledamöter i styrelsen för Stiftelsen SAF
Alt. sex ledamöter i styrelsen för stiftelsen SAF
Val av två suppleanter i styrelsen för Stiftelsen SAF
Alt. Inga suppleanter i styrelsen för stiftelsen SAF

Direktsänds på Lärarkanalen
Ca 11.00-12.00 Val av förbundsstyrelse (här hittar du de nominerade till förbundsstyrelsen)
Ordförande
1:e vice ordförande
2.e vice ordförande
14 ledamöter i förbundsstyrelsenDirektsänds på Lärarkanalen
12.00-13.00 Lunch
13.30-13.45 Val av revisorer
Direktsänds på Lärarkanalen
13.45-14.00 Tomas Tobé (M)
Direktsänds på Lärarkanalen
14.00-14.15 Tage Granit, mångfaldsprojekt
Direktsänds på Lärarkanalen
14.15-14.45 Paus
14.45-15.15 Beatrice Clarke, Fryshuset: "En skola för alla". En föreläsning om hur lärare kan lyfta elever.
Direktsänds på Lärarkanalen

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här