Lärarförbundet
Bli medlem

Sammanfattning av Lärarförbundets kongress 2014 - dag 1

Första dagen på Lärarförbundets kongress 2014 innehöll tal av bland annat Gustav Fridolin och Eva-Lis Sirén. Kongressombudet Camilla Lundberg sammanfattar dagen, som du även kan se i efterhand på Lärarkanalen.se

Under Lärarförbundets första kongressdag kom flera gäster. Bland annat utbildningsminister Gustaf Fridolin som presenterade regeringens satsningar på skolan

Förbundsordförande Eva-Lis Sirén inledde dagen med ett tal där hon pratade om att det går bra för lärarna, men att det är mycket kvar att göra innan vi är nöjda. 

Dessutom var Education Internationals generalsekreterare Fred van Leeuwen på plats och satte utbildningsfrågan i en större kontext. 

Camilla Lundberg, grundskollärare från Västerås gör sin första kongress i år. Hon sammanfattar sin första dag i en film på Lärarkanalen.

Allt utom rådslagen från den första dagen kan du se i efterhand på Lärarkanalen. Där kan du även se kommande sändningar direkt.

Vill du följa eller kongressen på Twitter eller Instagram? Använd gärna hashtagg #lärarkongress.

Här hittar du programmet för tisdagen 11 november.

Tid Programpunkt
11.00-12.30

Öppningsprogram
Invigningstal av Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén
Invigningstal av  utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Invigningstal Fred van Leuwen, generalsekreterare EI

Se direktsändningen på Lärarkanalen

12.30-14.00 Lunchpaus 
14.00-15.00 Kongressförhandlingarna startar
 • Kongressens öppnande 
 • Prövning av kongressens behöriga utlysande
 • Upprop av kongressombuden
 • Beslut om offentlighet
 • Val av ordförande vid kongressen
 • Val av sekreterare vid kongressen
 • Val av protokolljusterare
 • Val av röstkontrollanter
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av arbetsordning
 • Val av ledamöter i erforderliga redaktionskommittéer
 • Lärarförbundets verksamhetsberättelser jämte revisorernas berättelser för 2010, 2011, 2012 och 2013
 • Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för 2010, 2011, 2012 och 2013

Se direktsändningen på Lärarkanalen

15.00-17.30   

Rådslag 1 Förbundets förslag till verksamhetsinriktning
Förbundsstyrelsen föredrar.

Dialog 1:1 genomförs.

Se förbundsstyrelsens föredragning direkt på Lärarkanalen (inte dialogerna)

17.30-19.00

Valberedningens presentation
Valberedningen presenterar sina förslag till de olika valen. Kongressombuden har samt möjlighet till ytterligare nomineringar.  Nomineringar inför val av förbundsord­förande och 1:e och 2:e vice ordförande 14 ledamöter i förbundsstyrelsen

Revisorer och revisorssuppleanter.

Se direktsändningen på Lärarkanalen

19.00-19.15

Tal av Eva Nordmark, ordförande för TCO

Se direktsändningen på Lärarkanalen

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar