Lärarförbundet
Bli medlem

Samling för fler lärare

Efter påtryckningar från Lärarförbundet har nu regeringen fattat beslut om ett initiativ som ska diskutera strategier för fler lärare. Det kallas "Samling för fler lärare" och kommer arbeta för att mota lärarbristen!

I somras skickade Lärarförbundet en skrivelse till utbildningsminister Anna Ekström med en kraftig uppmaning till att starta ett skolpolitiskt råd. I skrivelsen menar vi att ett sådant skolpolitiskt råd bör bli en naturlig instans för dialog kring olika förslag, utredningar och behov. Ett råd som bör ta fokus på frågeområden som bland annat kompetensförsörjning och läraryrkets attraktivitet, professionsprogram för lärare och skolledare, utbildningssystemets utveckling.

Efter våra påtryckningar har nu initiativet "Samling för fler lärare" blivit verklighet. Anna Ekström och minister för högre utbildning Matilda Ernkrans har nu bjudit in nyckelaktörer inom skola och högskola för att diskutera hur fler lärare kan utbildas, hur lärarbristen kan hanteras och hur läraryrket kan bli mer attraktivt.

I dag den 11 december hölls första mötet på utbildningsdepartementet där följande frågor diskuterades:

 • Vad kan göras för att utbilda fler lärare?
 • Hur kan lärarbristen hanteras?

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand medverkade och så även Maria Guthke, ordförande Lärarförbundet Student.

– Vi befinner oss i ett allvarligt läge. Lärarbristen biter sig fast och många kommuner gör stora besparingar på skolområde samtidigt som lärare och skolledares arbetsbelastning fortsätter att öka. Utvecklingen måste vändas och därför är det extra viktigt med en dialog här och nu mellan staten, arbetsgivarna och oss i lärarprofessionen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Samling för fler lärare 3

Fler möten är inplanerade i vår för att fortsätta dialogen om vilka åtgärder som behöver vidtas. De andra inbjudna aktörerna var:

 • Lärarnas Riksförbund
 • Lärarnas Riksförbunds studerandeförening
 • Lärarutbildningskonventet
 • Friskolornas Riksförbund
 • Idéburna skolors riksförbund
 • Svenska Kommunalarbetarförbundet
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sveriges Universitets- och högskoleförbund
 • Sveriges Skolledarförbund

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar