Lärarförbundet
Bli medlem

Samarbete med andra förbund

Lärarförbundet samarbetar i flera frågor med Lärarnas Riksförbund (LR) inom Lärarnas samverkansråd. Vi har till exempel gemensamma avtal.

Lärarnas samverkansråd

Förhandlingarna både med Sveriges Kommuner och Landsting och andra centrala arbetsgivarorganisationer samordnas och genomförs av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd (Lärarnas samverkansråd).

Samverkansrådets styrelse utgörs av de båda förbundspresidierna som också är förhandlingsdelegation. Viktigare frågor behandlas av samverkansrådets fullmäktige som består av de båda förbundsstyrelserna. Lärarnas samverkansråd ska vara enigt när förslag till beslut läggs. Alla beslut som är bindande för de båda förbunden fattas av respektive förbundsstyrelse.

Avtalet om samverkan innebär också att de båda lärarorganisationerna är ense om att inte rekrytera varandras yrkesverksamma medlemmar.

Samarbeten inom TCO och OFR

Med över 234 000 medlemmar är Lärarförbundet ett av de största förbundet i TCO (Tjänstemännens Centralorganisation). Inom TCO samarbetar vi till exempel i arbetsmarknadspolitiska frågor och för att stärka den fackliga idén.

Lärarförbundet samverkar också med 13 andra fackförbund inom OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd).

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här