Lärarförbundet
Bli medlem

Så vill skolkommissionen att skolvalet ska fungera

​Skolkommissionens förslag om hur skolvalet har varit den fråga som kanske väckt störst uppmärksamhet. Här redovisar vi innehållet i förslaget.

En portalparagraf ska införas med innebörden att ”huvudmannen aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter”

Skolkommissionens förslag:

 • Det fria skolvalet för alla föräldrar och elever finns kvar.
 • Friskolorna finns kvar.
 • Ett aktivt skolval införs. Det vill säga alla ska välja skola. Inte bara några föräldrar, som idag. Detta är något som bland annat Friskolornas riksförbund länge efterfrågat.
 • För kommunala skolor gäller:
  • För förskoleklass och årskurs 1-6 sker ingen förändring, dagens närhetsprincip gäller fortfarande.
  • För 7-9 kan närhetsprincipen styra, men som ett alternativ får kommunen istället använda lottning bland de elever som sökt samma skola.
  • Syskonförtur kan fortsätta gälla.
 • För fristående skolor ska dagens kösystem avskaffas. Istället ska lottning införas, men endast bland de elever som sökt till skolan. Det betyder att om 200 elever sökt en skola med 60 platser, så är det lotten som avgör vilka av de 200 eleverna som får platserna. Idag missgynnas barn som är födda i december jämfört med barn födda i januari. Barn som nyligen flyttat till en ort har ingen chans gentemot barn vars föräldrar ställt dem i kö redan på BB.

Förslaget innebär inte att alla elever ska tvingas in i lottning. Det är bara när det är fler barn som vill gå på en friskola än antalet platser, som lottning kan ske.

 • Skapad 2017-04-20
Frågor & Svar