Lärarförbundet
Bli medlem

Så upptäcker du stress i tid

Hur kan du som lärare få en bättre arbetsmiljö? ”Upptäck tecknen på skadlig stress och dålig arbetsmiljö i tid - och ta vidare till chefen”, säger Lärarförbundets arbetsmiljöexpert Jens Ranta. Här är signalerna det är bra att ha koll på.

Jens Ranta, arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet och före detta stressforskare berättar om signalerna på när stressen blir skadlig, vad som kännetecknar en arbetsplats med dålig arbetsmiljö och vad som är viktigast för att motverka stress och sjukskrivningar.

”Lärare larmar: Hinner inte med sitt uppdrag”, ”Sjukskrivningar ökar bland lärare” är några rubriker det senaste året. Problemen med stressrelaterade sjukskrivningar ökar inom alla lärargrupper, och särskilt bland förskollärare och lärare i fritidshem.

Varför drabbas lärare mer än många andra yrkesgrupper?

Lärare är lojala, jobbar hårt och tar mycket ansvar. Kraven på lärare och skolledare har ökat samtidigt som resurser saknas, till exempel tillgång till behöriga och legitimerade lärare. För höga krav och för litet eget inflytande är tyvärr en ekvation som inte går ihop, säger Jens Ranta.

Att söka och få hjälp i tid är avgörande för hur snabbt tillfrisknandet kan ske. Jens Ranta betonar att du bör vara vaksam på signalerna på skadlig stress hos dig själv och andra, och om du känt av flera symptom under en längre tid ska du ta det på allvar.

6 signaler på att du håller på att bli sjuk av stress

 • När du drar in på raster och pauser
 • Du är lättirriterad hemma och på jobbet
 • När du inte kan varva ner och släppa tankarna på jobbet
 • Du har dåligt samvete och tycker inte att du gör tillräckligt
 • Sömnen fungerar inte som den ska
 • Du får svårt att komma ihåg saker


Kontakta oss om din chef inte tar dina stresstecken på allvar

Många drar sig för att ta upp situationen med sin chef och är oroliga för att det ska påverka till exempel lönen. Om det vänds mot dig ska du genast kontakta ombudet eller Lärarförbundet i din kommun.

– Det är viktigt att inte utsätta sig för skadlig stress för länge och att arbetsgivaren tar sitt arbetsmiljöansvar på allvar, och att den enskilde får adekvat vård/stöd samtidigt som man ser över och åtgärdar organisatoriska aspekter, säger Jens Ranta.

5 tecken på en dålig arbetsmiljö

Det finns också tecken i arbetsmiljön som visar att en arbetsplats är på väg åt fel håll och i förlängningen riskerar att medarbetare blir sjukskrivna. Jens Ranta räknar upp:

 • Konflikter. Om antalet konflikter ökar – det kan vara med kollegorna, chefen, eleverna, föräldrar – är det ofta ett tecken på att många är nära gränsen.
 • Omsättningen på personal. Om ovanligt många slutar kan det tyda på en dålig arbetsmiljö.
 • Sjukfrånvaro. Arbetsgivaren bör agera om någon är sjuk ofta eller länge, utreda orsakerna och sätta in adekvat arbetsanpassning/rehabilitering. Sjukfrånvaro gör dessutom att arbetsbelastningen ökar, särskilt om ingen vikarie tas in.
 • Sjuknärvaro. Om du går till jobbet trots att du är sjuk så skapar det irritation och omöjliggör din egen återhämtning. Men det är många som tänker – om inte jag gör det får mina kollegor täcka upp
 • Prestationerna försämras. Det är en följd av att raster och pauser inte hinns med, och att ständigt höga stressnivåer gör att vi inte fungerar lika bra.

Identifiera orsakerna till stressen

Vad ska man göra om ens arbetsplats uppvisar tecknen på en dålig arbetsmiljö? Vilket är receptet mot skadlig stress och sjukskrivningar? Chefen kan bara åtgärda det hen vet om

Det är viktigt att identifiera orsakerna till stressen. Handlar det om för hög arbetsbelastning under lång tid? Dåligt ledarskap? Organisation som inte fungerar? För låg lärartäthet? För stora barn- eller elevgrupper? Konflikter? Hot och våld? Det gör ni med Lärarförbundets ombud och skyddsombudet och lyfter gärna direkt till chefen, för chefen kan bara åtgärda det hen vet om, säger Jens Ranta.

Så kan ni motverka och förebygga stress på arbetsplatsen

 1. Lyft läget med chefen och med Lärarförbundets ombud på arbetsplatsen.
 2. Samtal om prioritering måste äga rum. Det är viktigt att få hjälp med att prioritera bort i en period med hög arbetsbelastning.
 3. Se till att ha ett schema där alla arbetsuppgifter står med. Undervisning, planering, uppföljning, konferenser med mera. Dessutom måste det tas höjd för återhämtning under arbetstoppar.
 4. Planera in regelbunden återhämtning. Det måste vara möjligt att ta rast och paus under dagen.
 5. Det professionella mandatet ska finnas. Lärarna måste bli lyssnade på när de gör bedömningar om läget och arbetsuppgifterna.

Avgörande att chefen har mandat

När Jens Ranta jobbade på Stressforskningsinstitutet blev han själv utbränd. För honom har det handlat om att förändra sitt beteende och skapa tid för återhämtning.

Jag vet hur tufft det är att drabbas, och hur svårt det är att själv lyssna på signalerna. Jag vet också att det går att komma tillbaka. Avgörande för mig var att min chef brydde sig och hade kunskap, resurser och befogenheter.

–Lyssna på kollegerna, de märker ofta beteendeförändringar innan du själv gör det. Med den hjälp jag har fått har jag nästan vaccinerat mig mot stress, berättar Jens Ranta.

 • Skapad 2017-05-18
 • Uppdaterad 2021-10-04
Frågor & Svar