Lärarförbundet
Bli medlem

Så skapar du intresse för matematik i förskoleklass

"Lärare i förskoleklass har en unik chans att bygga upp barnens idé om vad matematik är", säger Hanna Palmér, Linnéuniversitetet

"Lärare i förskoleklass har en unik chans att bygga upp barnens idé om vad matematik är", säger Hanna Palmér, Linnéuniversitetet

Hanna Palmér forskar om problemlösning i förskoleklass och appar i verksamheten. Här kommer hennes bästa råd till dig som är lärare i förskoleklass och vill utveckla din undervisning i matematik och börja använda digitala verktyg.

Vad gjorde dig intresserad av att forska om just matematik i förskoleklass och digitala verktyg för det?

Jag har länge haft ett stort intresse för yngre barns lärande i matematik. Jag vill veta mer om hur barn lär matematik och hur olika undervisning kan påverka lärandet. Hur vi undervisar påverkar inte bara vad barn har möjlighet att lära utan även hur de ser på matematik, vad de tänker att matematik är och hur de ser på sin egen förmåga att lära matematik.

Min drivkraft är att alla barn ska ges bästa förutsättningar att lära matematik för alla barn har förutsättningar.

Vad handlar forskningen om?

De senaste åren har jag tillsammans med Jorryt van Bommel från Karlstads Universitet fokuserat på förskoleklass. Förskoleklassen har länge befunnit sig i ett ingenmansland. Ska den bli obligatorisk eller inte? Ska den ingå i skolan eller inte?

Det fanns uttalat att förskoleklassen skulle ta utgångspunkt i förskolans pedagogik, förbereda för skolan och varken vara skola eller förskola. Vad innebar det för matematiken? Vi kunde se att lärare i förskoleklass ”famlade” och att det i många fall blev mycket räkna och siffror. Det var inte i linje med vår syn på matematik och matematikundervisning. Vi ville istället implementera problemlösning som utgångspunkt för förskoleklassens matematikundervisning.

Vi vill att matematik ska vara spännande, utmanande, kreativ och väcka nyfikenhet.

Vi vill att matematik ska vara spännande, utmanande, kreativ och väcka nyfikenhet. Vi såg problemlösning som den naturliga bron mellan målen i förskolan och skolan samt som en väg in i matematiken. Det innebär inte bara en ny typ av uppgifter utan ett helhetstänk kring matematikundervisning.

Vad kom ni fram till?

Resultaten visade att barnen tyckte det var roligt och svårt. De lärde sig mängder med matematik och utvecklade sin förmåga att kommunicera matematik, följa resonemang och sin problemlösningsförmåga. När kapitel tre med förskoleklassens mål kom visade det sig att de är helt i linje med det vi har gjort!

Problemlösning är inget man behöver göra vid sidan om annan matematikundervisning, genom att utgå från problemlösning inryms alla mattemålen.

Vi har mött så många fantastiska lärare som tycker att det är ett helt nytt sätt för dem att tänka kring matematikundervisning. De har upptäckt hur rolig matematik kan vara. Senast igår berättade en förskoleklasslärare hur en av hennes elever, på eget initiativ och på ett ganska avancerat sätt hade utforskat hur man kan räkna ut volymen i en cylinderformad burk.

Men du har även undersökt arbetet med digitala verktyg i förskoleklass?

Ja, jag började parallellt intressera mig för hur appar användes i verksamheten, och inventerade och utvärderade appar utifrån hur de var uppbyggda, om de erbjöd någon förstärkning av matematikundervisningen och så vidare.

Det är svårt att hitta bra appar och vi började därför samarbeta med programmerare. De appar vi utvecklat för förskoleklass inbjuder till kommunikation, problemlösning och har förstärkt barnens lärande kring de olika fokuserade innehållen. Kombinatorik och tredimensionell geometri är fantastiskt roligt att utforska med sexåringar!

Vi hoppas på att få forskningsmedel för att kunna utveckla samarbetet och skapa fler digitala programvaror.

Allt fler lärare i förskoleklass får tillgång till digitala verktyg i undervisningen. Vilka är dina viktigaste råd?

Välj appar, digitala programvaror med omsorg!

Välj appar, digitala programvaror med omsorg! Vad ska de tillföra? Vad krävs då? I IKT-modulen i mattelyftet för skolår 1-3 (speciellt del 5) finns värdefulla tips för hur man kan tänka.

Vad vill du säga till den lärare i förskoleklass som vill utveckla sin undervisning i matematik?

Alla barn har erfarenheter av matematik men förskoleklassen står för något nytt: en ny grupp, en ny lärare, en ny plats. Lärare i förskoleklass har en unik chans att bygga upp barnens idé om vad matematik är, hur man lär matematik, vad det innebär att kunna matematik och så vidare.

Barnen behöver inte kunna samarbeta för att lösa matteproblem ihop, de kan lära sig samarbeta genom att lösa problem ihop.

Det går bra att börja med problemlösning dag ett. Barnen behöver inte kunna samarbeta för att lösa matteproblem ihop, de kan lära sig samarbeta genom att lösa problem ihop. Barnen behöver inte först veta vad en kub är och heter, de kan lära sig genom att lösa matteproblem om tredimensionell matematik med kuber, och så vidare.

Vad är roligast med ditt jobb?

Jag får utlopp för min nyfikenhet och får hela tiden lära mig nya saker.

Jag får utlopp för min nyfikenhet och får hela tiden lära mig nya saker. Genom klassrumsnära forskning får jag möta fantastiska barn, elever och lärare och vara del i deras lärande i matematik och om matematikundervisning.

  • Skapad 2017-04-04
Frågor & Svar