Lärarförbundet
Bli medlem

Så ska din introduktionsperiod fungera

Du som är ny lärare har rätt till en introduktionsperiod med en mentor och en plan. Prata med din rektor om det. Om du inte får rätt förutsättningar - hör gärna av dig till oss.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en bra introduktion i yrket. Du ska få vara ny en period och ha en mentor som bollplank.

Forskning visar att den som fått en bra start trivs bättre som lärare och stannar kvar längre i yrket. Därför står det i skollagen att du har rätt till en introduktionsperiod under ett år.

Introduktionsperioden ska vara minst ett läsår

En introduktionsperiod ska vara minst ett läsår och får genomföras under en eller flera anställningar.

Om du inte har en tjänst på heltid, eller om du har varit frånvarande stora delar av introduktionsperioden, ska du istället få genomföra den under en längre period.

Du har rätt till en mentor

Under året har du rätt till en mentor som ska stödja dig i din professionella utveckling.

Mentorn ska vara legitimerad, ha erfarenhet av arbete som lärare eller förskollärare och så långt det är möjligt ha samma behörighet som du. Det är också önskvärt att mentorn genomgått en mentorsutbildning.

Både du som är nyexaminerad och den som är mentor ska ha tid för introduktionen. Hur det ska rymmas inom ramen för ordinarie arbetstid ska framgå i upplägget av introduktionsperioden.

Du ska få stöd i att

  • planera och genomföra undervisning
  • utvecklingssamtal
  • bedömning
  • dokumentation.

Det är även viktigt att träna förmågan att leda, bemöta elever och samverka med andra – till exempel föräldrar.

Lärare berättar om sina introduktionsperioder

Se filmen Introduktionsperiod för lärare på Lärarkanalen. Här berättar Ditte Karlsson om hur viktig hennes introduktionsperiod var.

Se filmen Min introduktionsperiod på Lärarkanalen. Här berättar Stina Gustafsson om sin introduktionsperiod, och hur det var att komma ut i arbetslivet som ny lärare.

Om du behöver hjälp

Alla får inte en introduktionsperiod, trots att det står i skollagen och trots att vi vet att det är bra på så många sätt.

Om du stöter på problem får du gärna vända dig till vårt ombud på din arbetsplats, din avdelning eller Lärarförbundet Kontakt.

Inte medlem än? Därför ska du bli medlem i Lärarförbundet.

  • Skapad 2015-02-06
  • Uppdaterad 2019-11-15
Frågor & Svar