Lärarförbundet
Bli medlem

Så ska din introduktionsperiod fungera

Enligt skollagen har du rätt till introduktionsperiod med mentor första året som lärare. Om du inte får det – hör av dig till Lärarförbundet.

En introduktionsperiod ska vara minst ett läsår och får genomföras under en eller flera anställningar.

Om du inte har en tjänst på heltid, eller om du har varit frånvarande stora delar av introduktionsperioden, ska du istället få genomföra den under en längre period.

Du har rätt till en mentor

Under året har du rätt till en mentor som ska stödja dig i din professionella utveckling.

Mentorn ska vara legitimerad, ha erfarenhet av arbete som lärare eller förskollärare och så långt det är möjligt ha samma behörighet som du. Det är också önskvärt att mentorn genomgått en mentorsutbildning.

Både du som är nyexaminerad och den som är mentor ska ha tid för introduktionen. Hur det ska rymmas inom ramen för ordinarie arbetstid ska framgå i upplägget av introduktionsperioden.

Du ska få stöd i att

  • planera och genomföra undervisning
  • utvecklingssamtal
  • bedömning
  • dokumentation.

Det är även viktigt att träna förmågan att leda, bemöta elever och samverka med andra – till exempel föräldrar.

Filmer där lärare berättar

Se filmen Introduktionsperiod för lärare på Lärarkanalen. Här berättar Ditte Karlsson om hur viktig hennes introduktionsperiod var.

Se filmen Ny som lärare på Lärarkanalen. Här berättar Stina Gustafsson om vilket stöd hon ville ha när hon var ny som lärare.

Om du behöver hjälp

Alla får inte en introduktionsperiod, trots att det står i skollagen och trots att vi vet att det är bra på så många sätt.

Om du stöter på problem får du gärna vända dig till vårt ombud på din arbetsplats, din avdelning eller Lärarförbundet Kontakt.

Inte medlem än? Därför ska du bli medlem i Lärarförbundet.

  • Skapad 2015-02-06
  • Uppdaterad 2022-01-25
Frågor & Svar