Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Så ser uppdraget ut för Lärarförbundets ombud

Ombudet är Lärarförbundets representant på arbetsplatsen, som väljs av medlemmarna och utses av avdelningsstyrelsen. Det kan finnas flera arbetsplats- och /eller skyddsombud på en arbetsplats. Ombudets uppdrag kan sammanfattas med: rekrytera, lyssna och agera.

Ombuden har tre uppdrag på arbetsplatsen; rekrytera, lyssna och agera. Dessa uppdrag är en förutsättning för varandra och lika viktiga.

Uppdrag: Rekrytera

På arbetsplatsen ska varje lärare, skolledare och VFU-student erbjudas medlemskap i Lärarförbundet. Ombuden vet vilka som är medlemmar och vilka som ännu inte är medlemmar, och ska ställa frågan om medlemskap till att alla som ännu inte har valt Lärarförbundet.

Medlemmar och presumtiva medlemmar ska uppleva medlemskapets värde genom att Lärarförbundet är synligt på arbetsplatsen! Ombudet berättar vad vi åstadkommer och kan åstadkomma tillsammans och hur man man kan engagera sig genom Lärarförbundet.

Exempel:

Lärarförbundet saknade ombud på Östrabo yrkesgymnasium i Uddevalla. När Reine Hermansson tackade ja till uppdraget dröjde det inte länge förrän antalet medlemmar var dubbelt så många.

Uppdrag: Lyssna

Medlemmarnas frågor och engagemang utvecklar Lärarförbundet och avgör vad vi ska prioritera. På arbetsplatserna ska det finnas en ständigt pågående medlemsdialog. Genom att ombudet är närvarande i vardagen fångas medlemmarnas viktigaste frågor upp.

Tillsammans med medlemmarna resonerar ombuden om hur frågorna ska tas vidare. När det behövs tar ombudet vidare frågor från arbetsplatsen till avdelningsstyrelsen och övriga förbundet.

Exempel

förskolan Snickarvägen i Eskilstuna hade förskollärarna ingen egen planeringstid. Men efter att Lärarförbundets ombud Ulrika Lindström och Jenny Andersson testade dialogmetoden på ett medlemsmöte är det ändring på det.

Uppdrag: Agera

Som organisation ska vi vara drivande och ta initiativ för utveckling. För att stärka lärarnas inflytande på arbetsplatsen finns Lärarförbundet som facklig part i samverkan och förhandlingar.

Arbetsplatsombud och skyddsombud representerar Lärarförbundet i frågor som rör arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Dessa forum utnyttjas för att driva de frågor medlemmarna tycker är viktiga.

Exempel

Böleängsskolan i Umeå ska lärarnas alla arbetsuppgifter finnas i det personliga schemat. – Om bara lektionerna står med ser det ju hur luftigt ut som helst! säger ombudet Katarina Lindinger.

Att vara skyddsombud

Skyddsombudet har en central roll på arbetsplatsen och ska företräda medlemmarna på arbetsplatsen i arbetsmiljöfrågor. På alla arbetsplatser med mer än fem anställda ska det finnas ett skyddsombud.

Läs mer om vad det innebär att vara skyddsombud.


Kommentarer:

Camilla
Camilla Norberg

Kommentaren har tagits bort...

  • Skapad 2017-03-02 20:21
Camilla

Om Camilla Norberg

Jag heter Camilla Norberg och jag kommer från Hedemora i Dalarna. Jag arbetar som rektor i förskolan sedan fem år tillbaka på kommunal nivå. Jag har varit fackligt engagerad sedan 2001 och haft uppdrag på både lokal, regional och nationellnivå. På central nivå har jag ett uppdrag i Nationella Styrelsen Lärarförbundets Skolledare och jag är ledamot i styrelsen Lärarförbundets skolledare.Skolledaren Sveriges viktigaste ledare! :)

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här