Lärarförbundet
Bli medlem
17:30-21:00 ikväll har vi tekniskt underhåll som påverkar inträde, utträde, mina uppgifter, och ombudssida.

Så ser unga på läraryrket

Läraryrket kommer först på tionde plats när ungdomar ska ranka de mest populära yrkena. Med tanke på den stora lärarbrist som finns, samt hur både elever och samhälle är beroende av lärareffekten, är detta ett stort problem.

Vad eleverna lär sig och bär med sig från skolan kallar vi för lärareffekten. Det påverkar även hela samhället. För att skolsystemet ska skapa så mycket kunskap och utvecklingskraft som framtidens behöver måste effekten av skolans verksamhet – lärareffekten – skruvas upp. Därför är det mycket allvarligt att bristen på lärare är så stor och att den riskerar bli än större i framtiden, enligt SCB:s prognoser.

För att vi ska komma till rätta med lärarbristen behöver bland annat många unga vilja bli lärare. Men hur är det? Är dagens unga intresserade av att bli lärare?

I en undersökning som Ungdomsbarometern gjort är läraryrket det tionde mest populära yrket, efter till exempel ingenjör och chef, men före läkare och polis. Intresset är också ganska konstant över tid.

De som kan tänka sig lärar- eller förskollärarbanan anser i högre grad än andra att det är viktigt att de får hjälpa andra genom sitt jobb och att de har en bra balans mellan arbete och fritid. För de som kan tänka sig lärarbanan gäller även att de vill påverka samhällsutvecklingen genom sitt jobb och att företaget eller organisationen tar ett större socialt ansvar än andra. Hög lön, status och möjlighet till snabb karriär är något som är mindre viktiga för de som kan tänka sig lärar- eller förskollärarbanan.

Nu måste lärarutbildningen växa och ta in fler studerande för att möta framtidens utmaningar. Här kan vi inte enbart förlita oss på att studenter de som drivs av sociala skäl i sitt yrkesval. Det räcker inte för att täcka behoven som finns av lärare. Här är det viktigt att även få med de som drivs av andra värderingar när de väljer yrke. Därför är det viktigt att vi får en organisation som möter även deras önskemål, med bland annat möjlighet till hög lön och goda karriärmöjligheter.

Ett av de största problemen är dock arbetsmiljön, där de som vill bli lärare i högre grad än andra anger att de vill kunna förena arbete med fritid. I dag möter inte arbetsmiljön inom läraryrket det kravet. Om inte den frågan kan lösas är risken stor att även de som idag söker sig till läraryrket väljer bort det. Det skulle innebära att vi inom kort står inför en ännu värre lärarbrist.

Se webbsändningen från seminariet om hur unga ser på läraryrket och vad det är som lockar eller inte lockar med yrket. Utgångspunkten är en ny undersökning som Ungdomsbarometern har gjort på uppdrag av Lärarförbundet. Medverkande: Ulrik Simonsson, vd Ungdomsbarometern, Jakob Amnér, Svea, Maria Guthke, Lärarförbundet Student, Nasra Ali S-studenter och Ida Arnstedt, L-studenter. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand summerar. Moderator Niklas Kjellberg.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar