Lärarförbundet
Bli medlem
17:30-21:00 ikväll har vi tekniskt underhåll som påverkar inträde, utträde, mina uppgifter, och ombudssida.

”Så mycket som vi jobbar nu har vi aldrig gjort förut”

Ann-Christin Persson är yrkeslärare inom Barn och fritidsprogrammet på Uddevalla gymnasieskola Hon har varit lärare sedan 1987 och hon anser att arbetsbelastningen aldrig har varit högre.

Har arbetsbelastningen ökat?

Ja, verkligen! Särskilt de senaste 5-10 åren. Så mycket som vi jobbar nu har vi aldrig gjort. Det går inte att peka på en orsak, utan det handlar till exempel om att administrationen/dokumentationen har ökat liksom arbetet kring särskilt stöd och att elev- och föräldrakontakterna blivit fler, inte minst över mejl.

Många säger som du att administrationen ökat. Vad handlar det om?

Jag får ägna mycket tid till att dokumentera elevernas resultat så att jag kan visa vad jag bygger min bedömning på in i minsta detalj. Det i sin tur gör att jag får arbeta mycket mer med att utforma, genomföra och rätta prov och inlämningsuppgifter idag. Jag behöver ha på fötterna när kritiken kommer!

Läraryrket har förändrats mycket bara de senaste tio åren. Jag skulle önska att föräldrar kände större förtroende för vår kompetens.

Vad är det du inte hinner med?

Man måste hinna med. Men med mindre stress skulle jag ha mer tid för kontakten med eleverna och möjlighet att fördjupa ett ämne i stället för att hela tiden stressa vidare till nästa moment.

Vad är det bästa med läraryrket?

Att få bygga relationer med eleverna och att få se dem utvecklas. Det allra härligaste är när de som inte tyckte skolan var så rolig förut blommar upp.

Om du skulle få lägre arbetsbelastning, vad skulle hända?

Jag skulle kunna vara mer avslappnad och inte behöva stressa lika mycket. Fördjupa undervisningen, hjälpa elever som behöver extra stöttning. Det är ju inte bara jag som har fått mer att göra utan även eleverna

Vad vill du ändra på?

Ett förändrat betygssystem står högt på min önskelista. Det skulle behövas fler anställda för arbetsuppgifter i skolan som andra än lärare skulle kunna göra. När ungdomar inte mår bra i dag så ska skolan arbeta med problemet.Det vore också välkommet med speciallärare/specialpedagoger som går in och stöttar upp i arbetet med elever som behöver extra stöd.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar