Lärarförbundet
Bli medlem

Så mycket facklig tid har ni rätt till

Mardjan Dubois, avtalsansvarig, svarar på frågor om rätten till facklig tid i fristående verksamhet.

Mardjan Dubois, avtalsansvarig, svarar på frågor om rätten till facklig tid i fristående verksamhet.

Har vi rätt att arbeta fackligt på arbetstid? Ja, enligt förtroendemannalagen har klubbar och ombud rätt att arbeta fackligt på betald arbetstid. Dessutom kan det stå om facklig tid i kollektivavtalet. Mardjan Dubois, expert på privata skolavtal, reder ut vad som gäller.

Facklig tid, vad är det?

Du som sitter i klubbstyrelsen eller är utsedd till ombud omfattas av förtroendemannalagen, FML. Det gör du eftersom vi anmält dig som förtroendevald till en arbetsgivare som har kollektivavtal med oss. Det betyder att du har rätt att ägna skälig tid till att utföra dina fackliga uppdrag och gå utbildningar på betald arbetstid. Lagen anger inte exakt när, på vilket sätt och hur mycket tid du kan ägna åt fackligt arbete.

Vår rekommendation är att klubben och arbetsgivaren kommer överens om förutsättningar och omfattning av facklig tid på arbetsplatsen. Inled en sådan diskussion med arbetsgivaren! Tydlighet i riktlinjer är bra för alla parter på en arbetsplats.

Den löpande fackliga verksamheten ska alltså vara betald av arbetsgivaren.

Här följer några exempel:

 • Lokala förhandlingar och deltagande i lönerevisioner.
 • För- och efterarbete av förhandlingar.
 • Förberedelser och deltagande i partssammansatta kommittéer och arbetsgrupper.
 • Facklig utbildning för uppdraget på arbetsplatsen.

Hur gör vi med tiden för det fackliga arbetet som inte arbetsgivaren står för?

Den tiden som är ”internfacklig” – till exempel medlemsmöten, rekrytering eller deltagande i avtalsdelegationer regleras ofta i utvecklingsavtal eller liknande, där Lärarförbundets medlemmar har rätt att delta i fackliga möten i frågor som rör arbetsplatsen högst fem timmar per år på betald tid.

Här kan du se vad som gäller för ditt avtal:

Avtalsområde

Rätt till facklig information på betald tid

Almega Tjänsteföretagen, Kompetensföretagen

Högst 5 timmar/medlem/år.

KFO

Högst 5 timmar/medlem/år

Staten

Maximalt 5 timmar/medlem/år eller för myndigheten gällande lokalt kollektivavtal.

Arbetsgivaralliansen:

Folkhögskola, skola och utbildning, Högskola, TRIA (f.d. Waldorf)

högst 5 timmar/medlem/ kalenderår

Studieförbunden

Högst 5 timmar per år gånger antalet fackligt anslutna medlemmar.

IDEA Folkhögskola, Högskola

-

IDEA Skolavtalet

högst 5 timmar/medlem/ år

Lernia

högst 5 timmar/medlem/ år

Jensen (hängavtal Almega)

högst 5 timmar/medlem/ år

Svenska kyrkan

Varje arbetstagare har rätt till högst 5 timmars betald ledighet per år för facklig information.

Mitt fackliga uppdrag tar mer tid än så här, vad kan vi göra åt det?

Utgå från klubbåret och ombudsåret och för samtal med arbetsgivaren om mängden facklig tid och dina förutsättningar. grunden för samtalet kan utgå antingen från aktuellt kollektivavtal, i de fall det finns en sådan reglering i kollektivavtalet, eller att överläggning med stöd i FML §6 begärs. Se till att överläggningen dokumenteras. Argumentera utifrån:

 • Betydelsen av fackligt arbete på arbetsplatsen för arbetsgivaren.
 • Att arbetsgivaren ska underlätta det fackliga arbetet, FML §3 och övriga rättigheter enligt FML.
 • Finns det ett kollektivavtal som kompletterar FML, läs det, gärna tillsammans med arbetsgivaren
 • Utgå från hur tidsåtgången sett ut tidigare år eller en prognos för kommande år.
 • Utgå från möten ni vet kommer att äga rum under verksamhetsåret. Glöm inte tid för förberedelse och efterarbete, inklusive möjligheter att kunna kommunicera med medlemmar.
 • Resonera om att en del frågor kan kräva mer tid, exempelvis större omorganisationer och arbetet med tjänstefördelning.
 • Begär ny överläggning vid ändrade förutsättningar.
 • Glöm inte att resonera om vad som händer med delar av era ordinarie arbetsuppgifter, så att ert förtroendeuppdrag och det ordinarie arbetet så långt det är möjligt inryms inom ordinarie arbetstid.
 • Ni är aldrig ensamma - ta gärna stöd av Lärarförbundet Kontakt, 0770 - 33 03 03!

Vad händer med vår fackliga tid om det inte finns ett kollektivavtal?

Då krävs det till att börja med att arbetsgivaren är beredd att ingå en överenskommelse med Lärarförbundet om att förtroendemannalagen ska gälla på er arbetsplats. Hör av er till Lärarförbundet Kontakt, 0770 - 33 03 03 för rådgivning och hjälp i den processen.


 • Skapad 2020-06-18
 • Uppdaterad 2021-09-22
Frågor & Svar