Lärarförbundet
Bli medlem

Så lyfte Semira Vikström en skola i djup kris

Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge. Foto: Therés Stephansdotter

Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge. Foto: Therés Stephansdotter

När Semira Vikström började som rektor på Visättraskolan i Huddinge 2013 var det en skola i djup kris. 54 procent av eleverna hade icke godkända betyg, budgeten gick back, arbetsmiljöenkäter visade usla resultat och boende i området valde aktivt bort skolan.

Nu sex år senare har elevantalet Visättraskolan, som är en f-6-skola i Huddinge, ökat med 68%, budgeten är i balans och 84 procent av eleverna har godkända betyg.


När Semira började hade tidigare ledningsgrupp sagt upp sig så Semira fick börja från början. Hon startade med att skicka ett brev till alla kollegerna med en lång rad frågor om allt från personliga mål till arbetsmiljöfrågor och förbättringsförslag. Hon gjorde därefter en noggrann kartläggning av situationen och la upp en långsiktig plan.


- Jag har haft förmånen att ha en huvudman som förstår att det behövdes satsas. Tillit, mandat och förutsättningar från huvudmannen har varit avgörande, säger Semira Vikström.
- I dag är vi fem personer i ledningsgruppen. Med flera biträdande rektorer som har olika ansvarsområde har jag fått möjlighet att verkligen ha helikopterperspektivet.

Semira menar att framförhållning, med kalendarium och tydliga scheman är viktiga. Det gäller allt från planering av föräldramöten till betygssättning, apt och även ständig koll på att arbetstiden inte överskrids.
- Elevhälsa är något vi prioriterar. Vi har två team, ett elevhälsoteam och ett trygghetsteam. De jobbar med konflikthantering, incidentrapportering, diskriminering och kränkande särbehandling och insatsen "Roligare raster" där eleverna erbjuds vuxenledda aktiviteter på rasterna.

- Ledorden är Kunskap, Trygghet och Trivsel. Med hjälp av de orden sätter vi fokus på rätt saker och får till den röda tråden i det systematiska kvalitetsarbetet.
Skolan jobbar också mycket med att synliggöra sitt arbete. Med filmer och sociala medier lyfter de vad som händer på skolan och ger på så sätt både kollegerna, barnen, föräldrarna en positiv bild av vad som händer på skolan.
- Inte minst är det viktigt när det gäller nyrekrytering. Lärare har sökt sig till oss för att de sett att vi gör ett bra jobb, säger Semira Vikström.


27 februari fick Semira Vikström ta emot priset Årets rektor på Skolledare 21-galan. Juryns motivering löd:
"Semiras ledarskap har fört en skola i ett socio-ekonomiskt utsatt område från att vara bortvald och ha dåliga resultat till att få ett av Skolinspektionens toppomdömen: ”En av de bästa skolor vi varit på”. Semiras arbete har lett till en trygg arbetsmiljö med struktur, kunskap, delaktighet och trivsel som ledord. En framgångsfaktor är en tydlig organisation med rätt person på rätt plats. ”Alla borde få ha en Semira som rektor” säger medarbetarna."


Prissumman är 55 000 kronor att använda i sin egen kompetensutveckling och/eller för kompetensutveckling av medarbetare i verksamheten.


Juryn som utsåg vinnaren består av Ann-Charlotte Gavelin-Rydman, Ordförande Lärarförbundet Skolledares Nationella styrelse, Eva-Lis Sirén Ordförande Lärarstiftelsen, Robert Fahlgren, Lärarförbundets 2:e vice Förbundsordförande, Gabriella Ekström, ledamot i Lärarförbundet Skolledares Nationella styrelse, Carola Wedholm, 2:e vice ordförande i Lärarförbundet Skolledares Nationella styrelse.
  • Skapad 2020-02-28
Frågor & Svar