Lärarförbundet
Bli medlem

Så lyckas du med medarbetarsamtalet

Här ger vi dig våra 5 bästa tips på hur du får ut det mesta ur ditt medarbetarsamtal, eller utvecklingssamtal som det också kallas.

Medarbetarsamtalet är ett professionellt samtal mellan dig och din chef där du får ge din syn på ditt uppdrag och dina förutsättningar. Regelbundna samtal med din chef om ditt jobb och vad du behöver för att utföra ditt uppdrag, förespråkas i alla kollektivavtal som Lärarförbundet tecknar och i arbetsmiljölagen.

Dialogen om uppdrag, förutsättningar, arbetstid och arbetsbelastning behöver pågå kontinuerligt, men medarbetarsamtalet är ett bra tillfälle att förtydliga och fördjupa samtalet. Dialogen är viktig för att kunna påverka din egen situation men och också hur verksamhetens leds och planeras.

Samtalet ligger även till grund för ditt lönesamtal.


1. Red ut vad samtalet ska handla om

På de flesta arbetsplatser har arbetsgivaren tagit fram en mall för vilka områden samtalet ska handla om.

Troligtvis utgår din chef från den strukturen i ert samtal, men du kan gott lyfta andra delar som du tycker att ni behöver prata om som rör ditt uppdrag och dina förutsättningar.

Om det finns delar som inte ryms inom tiden eller ramen för medarbetarsamtalet, bör ni planera för när det samtalet förs.


2. Summera för dig själv

Tänk på din arbetssituation. Blunda först och känn efter hur det känns att gå till jobbet en vanlig tisdag. Ställ dig sen gärna följande frågor:

 • Vad ingår i mitt uppdrag?
 • Vad går bra i mitt uppdrag?
 • Hur påverkar mina förutsättningar elevernas resultat och din arbetssituation?
 • Vilka resurser behöver jag ha tillgång till?
 • Hur är min arbetsmiljö?
 • Har jag en rimlig arbetsbörda?
 • Ryms mina arbetsuppgifter inom arbetstiden?
 • Används min kompetens rätt?
 • Får jag det stöd jag behöver av kollegor och arbetsgivare?
 • Vilken kompetensutveckling behöver jag på kort och lång sikt?
 • Hur vill jag bidra till verksamhetens utveckling?
 • Vad skulle jag, arbetslaget och arbetsplatsen vilja utveckla?
 • Vilka möjliga framgångsvägar och hinder finns?

3. Formulera mål som går att uppnå

Stäm av med chefen så ni är överens om vilka uppdrag du har och att du har rätt förutsättningar för att utföra dem inom arbetstiden. Ni behöver också ha en plan för hur och när ni ska följa upp målen.

Samtalet om uppdrag och förutsättningar behöver hänga ihop med det som tas upp i lönesamtalet. Vilka möjligheter till löneutveckling ger uppdraget och den planerade kompetensutvecklingen? Hur värderas uppdraget? Vad avgör hur arbetsinsatsen värderas?

Det är ofta enkelt att sätta upp mål som ”Så här långt vill jag komma med mina elever” eller ”Det här vill jag bli bra på”. Men är det möjligt att nå dem? Gör en tydlig koppling mellan de förutsättningar du har och vad du tror du kan nå med dem, samt de förutsättningar du behöver för att nå dit du vill.


4. Våga vara tydlig

Medarbetarsamtalet är ett bra tillfälle att få rektorn att förstå vilket arbete du gör men också att beskriva hur förutsättningarna spelar en avgörande roll för elevernas resultat, för din arbetssituationen och för att verksamheten ska nå sina mål.. Det är ditt ansvar som professionell lärare.

Det finns lärare som undviker den diskussionen av rädsla för att det ska påverka löneutvecklingen. Men den är viktig för att din chef ska förstå och kunna ta ansvar för såväl kvaliteten i elevernas undervisning som hur personalen mår. En lärare som mår bra gör också ett bättre jobb.

Prioritera tillsammans de viktigaste arbetsuppgifterna. Utgå ifrån att arbetstidsramen ska hållas, våga prata om elevgruppens storlek, tid för för- och efterarbete, tillgång till rätt material och andra viktiga förutsättningar.


5. Ta hjälp från ombud och prata med kollegor

Du behöver inte vara ensam i det här. För att uppdrag och arbetstid inte bara ska hanteras individuellt behövs ett gemensamt, strategiskt samtal om prioritering, organisation och arbetsfördelning. Vad är viktigast? Vad måste vi välja bort eller göra mindre? Hur fördelar vi uppdragen bäst?

Finns det gemensamma frågor att driva, både som grupp och i de individuella samtalen? Det blir ett starkare budskap och stöttar den enskilde läraren.

Du som är ombud kan samla medlemmarna och diskutera arbetsbelastning och arbetsmiljö. Inför medarbetarsamtalen kan det också vara viktigt att uppmuntra chefen att prata med hela personalgruppen om hur hen tänker kring till exempel kompetensutveckling och arbetsbelastning.

Om du som ombud behöver stöd i eller inför de här samtalen finns hjälp att hämta i din lokalavdelning, klubb eller hos Lärarförbundet Kontakt.


 • Skapad 2018-11-07
 • Uppdaterad 2022-07-05
Frågor & Svar