Lärarförbundet
Bli medlem

Så lyckas du med medarbetarsamtalet

Hur förbereder du dig inför ditt medarbetarsamtal? Här får du våra tips.

Medarbetarsamtalet är en chans för dig att prata om ditt jobb och dina förutsättningar. Det är ett professionellt samtal mellan dig och din chef där du får ge din syn på hur arbetet går. Samtalet ligger även till grund för ditt lönesamtal.

Men hur ska man förbereda sig på bästa sätt inför ett framgångsrikt samtal? Det är viktigt att våga vara tydlig.

Det är ofta enkelt att sätta upp mål, ”så här långt vill jag komma med mina elever” eller ”det här vill jag bli bra på”. Men är det möjligt att nå dem? Du bör se till att stämma av med chefen så ni är överens om vilka uppdrag du har och att du har rätt förutsättningar för att utföra dem.

Gå till dig själv

Tänk på din arbetssituation och ställ dig följande frågor:

 • Vad går bra?
 • Ryms dina arbetsuppgifter inom arbetstiden?
 • Används din kompetens rätt?
 • Hur är din arbetsmiljö?
 • Har du en rimlig arbetsbörda?
 • Får du det stöd du behöver av kollegor och arbetsgivare?
 • Vilka resurser behöver du ha tillgång till?
 • Hur påverkar dina förutsättningar elevernas resultat och din arbetssituation?
 • Vad skulle du, arbetslaget och arbetsplatsen vilja utveckla?
 • Vilka möjliga framgångsvägar och hinder finns?
 • Vilken kompetensutveckling behöver du på kort och lång sikt?

Det är ett bra tillfälle att få rektorn att förstå vilket arbete du gör men också att beskriva hur förutsättningarna påverkar elevernas resultat och din arbetssituationen. Det är ditt ansvar som professionell lärare. Prioritera tillsammans de viktigaste arbetsuppgifterna, utgå ifrån att arbetstidsramen ska hållas, våga prata om elevgruppens storlek, tillgång till rätt material och andra viktiga förutsättningar.

Det finns lärare som undviker den diskussionen av rädsla för att det ska påverka löneutvecklingen. Men den är viktig för att din chef ska förstå och kunna ta ansvar för såväl kvaliteten i elevernas undervisning som hur personalen mår. En lärare som mår bra gör också ett bättre jobb.

Hjälp från ombud, tillsammans med kollegor

Du behöver inte vara ensam i det här. Du kan ta hjälp av ditt ombud. För att uppdrag och arbetstid inte bara ska hanteras individuellt behövs ett gemensamt, strategiskt samtal om prioritering, organisation och arbetsfördelning. Vad är viktigast? Vad måste vi välja bort eller göra mindre? Hur fördelar vi uppdragen bäst? Ombuden är viktiga för att se till att sådana samtal förs.

Den gemensamma förberedelsen är otroligt viktig. Finns det gemensamma frågor att driva, både som grupp och i de individuella samtalen. Det blir ett starkare budskap och stöttar den enskilde läraren. Du som är ombud kan samla medlemmarna och diskutera arbetsbelastning och arbetsmiljö. Inför medarbetarsamtalen kan det också vara viktigt att uppmuntra chefen att prata med hela personalgruppen om hur hen tänker kring till exempel kompetensutveckling och arbetsbelastning. Om du som ombud behöver stöd i eller inför de här samtalen finns alltid hjälp att hämta på avdelningarna.

Dialogen om uppdrag, förutsättningar, arbetstid och arbetsbelastning behöver pågå kontinuerligt. Medarbetarsamtalet är ett bra tillfälle att förtydliga och fördjupa samtalet. De bör genomföras kontinuerligt och minst en gång om året.

 • Skapad 2018-11-07
 • Uppdaterad 2021-04-05
Frågor & Svar