Lärarförbundet
Bli medlem

Så kan läraruppdraget renodlas

Det är nödvändigt att renodla läraruppdraget för lärare i förskola, fritidshem och skolans alla delar. Men vilka arbetsuppgifter bör inte utföras av lärare? Kan lärare vägra att utföra en arbetsuppgift? Och vad kan vi göra på vår arbetsplats åt problemet?

Robban Nilsson, ombudsman - frilagd3 frågor till Robban Nilsson, ombudsman och arbetstidsexpert på Lärarförbundet.

Vilka arbetsuppgifter bör inte utföras av lärare?

– De som inte har med undervisningen att göra – till exempel att göra frukost, ringa in vikarier, städa och rapportera närvaro . I tider av lärarbrist är det extra viktigt att lärares arbetstid används för läraruppdraget.

– Det är också onödigt dyrt att använda lärares arbetstid till den typen av arbetsuppgifter.

Kan lärare vägra utföra en arbetsuppgift?

– Det avråder vi från. Men om du får en arbetsuppgift som du anser eller tror ligger utanför lärares arbetsskyldighet, bör du säga det till din chef och dessutom snarast ta kontakt med Lärarförbundet.

Säg till chefen och ta kontakt med Lärarförbundet!

Vad kan man göra för att ta tag i problemet?

– Förutsätt inte att chefen vet hur din arbetssituation ser ut. Beskriv de problem du ser med arbetsuppgiften.

– Du kan ha olika anledningar; att det inte ingår i lärares arbetsuppgifter, att arbetstiden inte räcker till, att din belastning riskerar bli så hög att din hälsa försämras, att kvaliteten i undervisningen och elevernas utveckling påverkas, att det är en dålig prioritering av en begränsad resurs (arbetstid), etcera.

– Prata också med ditt ombud, avdelningen eller hör av dig till Lärarförbundet Kontakt för att diskutera hur du/ni ska agera.

  • Skapad 2019-12-19
  • Uppdaterad 2018-11-08
Frågor & Svar