Lärarförbundet
Bli medlem

Så kan du som är lärare och skolledare stötta elever i en krissituation

När tragedier och krissituationer uppstår i skolmiljö ställs lärare och skolledare inför situationer det är svårt att förbereda sig för. Här följer några generella råd för samtalet med barn, men även fördjupande underlag från Skolverket.

Nästan all personal på förskolor och skolor kommer någon gång under sin yrkesbana vara tvungna att hantera händelser som är svåra, oförutsägbara och som medför sorg, oro och förtvivlan. Direkt, men även på längre sikt.

Några viktiga punkter att tänka på i samtalet med barn.

  • Berätta vad som hänt och lyssna på vad barnen tänker. Respektera att barnen vill prata olika mycket om det som inträffat.
  • Visa att du är beredd att lyssna. Du behöver inte ha svar på alla frågor, det går bra att säga att du inte vet eller att du också undrar.
  • Besvara barnens frågor utifrån vad du själv tänker eller känner utan att överföra din egen oro till barnen. Om något väldigt ovanligt skett, var uppriktig, men påminn om att risken för att det händer igen är ytterst liten.
  • Om barnen känner otrygghet inför att befinna sig i skolan kan du möta barnet genom att fråga vad de tror ska hända och prata om det.
  • Försök att i möjligaste mån hålla fast vid era vanliga rutiner och aktiviteter.

Så pratar du med dina elever och barn om en kris

Flera organisationer, som Bris och Rädda barnen har bra underlag för hur du som vuxen och lärare kan prata med barn under en kris.

Skolverkets underlag om krishantering

På Skolverkets webbplats finns ytterligare kunskaper och erfarenheter inom området samlade i ett flertal skrifter.

Skolverkets skrift till lärare: "När det värsta händer"

Säkerhet och krisberedskap i skola och förskola

  • Skapad 2015-10-22
  • Uppdaterad 2017-04-10
Frågor & Svar