Lärarförbundet
Bli medlem

Så kan du som är ombud lyfta frågan om 2019 års löner

I de flesta kommunerna är årets löner klara, och det är dags att blicka framåt mot nästa år. Ta kontakt med din avdelning och fråga hur arbetet är planerat i just din kommun och hur du som ombud kan ta upp frågorna på arbetsplatsen.

Observera att den här informationen riktar sig till dig som är ombud i verksamhet som omfattas av nya kommunala avtalet HÖK18.

I de flesta kommunerna är löneöversyn 2018 klar eller i sitt slutskede. Samtidigt är det dags att blicka framåt mot 2019 års översyn och lokala parters arbete enligt det nya kommunala avtalet, skolavtal18, för en ändamålsenlig lönestruktur.

Hur ser en sådan ut? Och vad behöver göras för att uppnå den?

Ändamålsenligheten – att lönesättningen bidrar till verksamhetens kvalitet, utveckling samt möjligheter att rekrytera och behålla behöriga lärare – är förstås starkt beroende av hur den upplevs av lärarna.

Din roll som ombud

Som ombud har du en viktig roll för att medlemmarna ska bli delaktiga i diskussionen om lönestrukturen, hur den upplevs och hur den borde spegla uppdrag, arbetsinsatser, ansvar, erfarenhet och kompetens.

Kontakta avdelningen!

Ta kontakt med din avdelning och fråga hur arbetet kring lönestrukturen och kommande löneöversyn är planerat i just din kommun och vad din roll som ombud blir i processen. Se till att medlemmarna är informerade och bidra till att hålla igång samtalet om lön på din arbetsplats!  • Skapad 2018-11-22
Frågor & Svar