Lärarförbundet
Bli medlem

Så fungerar lärares arbetstid

Som lärare har du höga förväntningar på dig. Men det finns gränser för vilka krav som kan ställas. Att verksamheten planeras utifrån regler och avtal, bidrar till en bättre arbetsmiljö. När du vet hur det fungerar kan du vara med och åstadkomma detta, för dig och dina kollegor.

Ett korrekt arbetstidsschema är en bra början.

Se Lärarförbundets film om lärares arbetstid och få koll. I filmen går vi igenom:

 • Vilka regler som gäller.
 • Vad du behöver veta för att ha koll på din arbetstid.
 • Vad du själv och tillsammans med andra kan göra för att påverka arbetsbelastningen.

Reglerna för arbetstiden

Arbetstidslagen, sätter ramarna för hur mycket du ska arbeta per vecka. Du bör ha ett arbetstidsschema.

Arbetsmiljölagen, säger att arbetet ska anpassas så du inte utsätts för fysiska och psykiska belastningar som kan medföra ohälsa.

Arbetstidsavtalen, talar om hur arbetstiden ska organiseras på just din arbetsplats. Förutom det centrala kollektivavtalet kan det finnas ett lokalt avtal. Kolla med ditt ombud eller avdelning vad som gäller.


Vad ska arbetstidsschemat fylla för funktion?

 • Du ska veta när din arbetsdag börjar och slutar.
 • Det ska synas när du har rast.
 • Du ska veta när din arbetstid är slut.
 • Du ska veta att planeringen följer arbetstidsavtalet.
 • All reglerad tid bör bara utlagd även planerade variationer* under året. Det förenklar samtal om schemaändring, övertid och arbetsbelastning utifrån att arbetstiden ska fördelas så jämnt som möjligt.

*Variationer kan till exempel vara utvecklingssamtal, föräldramöten och nationella prov.

Fastställ ditt arbetstidsschema med din chef, även om du lägger delar av det själv. När planeringen är fastställd utgör den ditt ”ordinarie arbetstidsschema”. Ändras schemat med mindre än 14 dagars varsel, bör du sannolikt ha extra ersättning för arbetstid som tillkommer utöver den fastslagna.

Använd Arbetstidskollen, ett webbverktyg som hjälper dig att planera arbetstiden utifrån arbetstidsavtalet så att den används när den bäst behövs och fastställs i ett arbetstidsschema. Du kan också följa upp förtroendetiden om du har sådan.


Din arbetsgivare har ansvar för din arbetsmiljö

Din arbetsgivare har ansvar för att planera och organisera verksamheten så att du har förutsättningar att utföra ditt arbete i en god arbetsmiljö.

 • Du ska hinna vara på rätt plats i tid och utan stress.
 • Du ska hinna ta rast och de pauser som behövs.
 • Dina arbetsuppgifter ska rymmas inom den avtalade arbetstiden och

Läs mer om hur du som lärare inom fritidshem, förskola eller grundskola och gymnasium kan analysera och synliggöra hur din arbetsvardag fungerar på Så får du ett schema som fungerar. Testa gärna på din arbetsplats.


Följ ditt schema och din planering

Med ett arbetstidsschema är det lättare hålla tiden. Om din chef under året vill ändra arbetstidsschemat finns det regler för hur det ska gå till och hur du eventuellt ska ersättas. Kolla vad som gäller och kom överens om villkoren före förändringen.


Informera din chef

Om du inte hinner med dina arbetsuppgifter under arbetstiden så prata med din chef och gå igenom ditt uppdrag. Då får din chef både möjlighet och ett tydligare ansvar att vidta åtgärder.


Två filmer till om lärares arbetstid

Den populära "Sallyfilmen" om hur lagar och avtal gäller för dig i förskola och skola.

Reportage från Solhemsskolan i Spånga och mer konkreta tips om hur ni kan arbeta med arbetstiden. Med Sally Gordon, Erik Hallsenius och Robert Nilsson från Lärarförbundets kansli.


Filmerna kan ses för att öka din egen kunskap, men ännu hellre som uppstart till en gruppdiskussion. Använd gärna samtalsmetoden Lärarmötet.

Många lärare har förtroendearbetstid. En chef kan inte beordra dig att under förtroendearbetstid utföra arbetsuppgifter som ska hinnas med under den reglerade arbetstiden.

Samtidigt är det ditt eget ansvar att hålla koll på förtroendearbetstiden. Arbetar du för mycket, ger det inte rätt till lön eller övertidsersättning.

Tillsammans med SKL har Lärarförbundet tagit fram frågor och svar för att synliggöra hur arbetstidsavtalet för ferieanställda lärare ska fungera på det kommunala området.

Med vissa undantag är de också giltiga för många privatanställda lärare.

Se Sex steg för att du ska hinna vara lärare.

Gå med idag
– 6 månader gratis!

 • Skapad 2018-01-31
 • Uppdaterad 2021-05-24
Frågor & Svar