Lärarförbundet
Bli medlem

Så fungerar en riks- eller samrådsavdelning

​En samrådsavdelning är en avdelning för flera arbetsplatser med olika huvudmän. En riksavdelning är en avdelning för flera arbetsplatser, till exempel inom rikstäckande företag eller inom en rikstäckande organisation.


En samråd- eller riksavdelning leds av en styrelse. Styrelsen verkar på ideell basis och/eller får tiden för det fackliga arbetet bekostad av arbetsgivaren/arbetsgivarna. Lärarförbundet bistår inte med medel för förlorad arbetsinkomst för det fackliga arbetet.

Befintliga riks- och samrådsavdelningar:

  • AcadeMedia (riksavdelning)
  • Statens institutionsstyrelse, SiS (riksavdelning)
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM (riksavdelning)
  • Universitet och högskola (samrådsavdelning)
  • Folkhögskolan (samrådsavdelning)

Läs mer här om du vill veta mer om hur man bildar en riks- eller samrådsavdelning.

  • Skapad 2021-12-02
Frågor & Svar