Lärarförbundet
Bli medlem

​Så fick vi två planeringsdagar på fritidshemmen!

"Att vi lyckats påverka har skapat massor av energi!" berättar Cecilia Larsson och Madeleine Eriksson.

"Att vi lyckats påverka har skapat massor av energi!" berättar Cecilia Larsson och Madeleine Eriksson.

Lärarförbundet i Jönköping har nått framgångar i påverkansarbetet, nu senast med satsningar på kvaliteten i fritidshemmen när två planeringsdagar blev fyra. Hur har de gjort? Här kommer deras sju bästa tips.

Ytterligare två planeringsdagar för kvalitetsarbete i fritidshemmen är resultatet av ett långsiktigt påverkansarbete som Lärarförbundet i Jönköping gjort. Vi hör med Cecilia Larsson, ordförande, och Madeleine Eriksson, vice ordförande, om hur avdelningen jobbat för att komma dit.

– Vi blev kontaktade av ombud och frustrerade lärare som kände att fritidshemmen kommit i skymundan och att alldeles för mycket är upp till varje skola och rektor att lösa.

Åtta frågor i fokus

Det här var för ett år sedan. Snabbt bjöd avdelningen in till ett möte med ombud och engagerade lärare inom fritidshemmen. Det blev tydligt att det ser väldigt olika ut i kommunen med möjligheten att bedriva en undervisning med kvalitet och att mycket behöver hända.

– Tillsammans tog vi fram en 8-punktslista med vad vi ville jobba vidare med: likvärdigheten, andel legitimerade lärare, elevgruppstorlekarna, planeringstiden, det kompletterande uppdraget, särskilt stöd, lokalerna och att få till karriärtjänster, berättar Cecilia Larsson och Madeleine Eriksson.

– Vi bestämde oss för att koncentrera oss på elevgruppernas storlek och möjligheterna till planering.

Dialog med politikerna

– Vi har jobbat intensivt i gruppen, haft en bra dialog med politikerna och stöd av rektorerna.

Till slut fattade nämnden beslutet om ytterligare två planeringsdagar vikta för kvalitetsarbete i fritidshemmen.

– Att vi lyckats påverka har skapat massor av energi! Det finns ett politiskt engagemang för frågan, och det tack vare kompetens och engagemang hos Lärarförbundets medlemmar. Nu kastar vi oss vidare in i nästa steg.

7 tips till andra som vill påverka  • Skapad 2019-09-16
Frågor & Svar