Lärarförbundet
Bli medlem

Så får ni en bra tjänsteplanering

Tjänsteplaneringen, eller tjänstefördelningen som den ofta kallas, är ett bra tillfälle att påverka er arbetssituation och era förutsättningar inför nästa verksamhetsår.

I samband med tjänsteplaneringen bestäms hur många ni ska vara som ska hinna med det gemensamma uppdraget. Då behöver ni prata om:

 • Vilka arbetsuppgifter är rimligt att hinna med?
 • Vilka är prioriterade om inte alla ryms?
 • Vem ska göra vad?
 • Har varje lärare ett tydligt uppdrag och förutsättningar att utföra det?

Din chef har ansvaret för din arbetsmiljö. För att hen ska kunna ta det ansvaret krävs att ni för en "uppdragsdialog" om hela ditt uppdrag och de förutsättningar som krävs för att utföra det och under året ha koll på om något behöver förändras.

Dina uppdrag och förutsättningar är också givna ämnen vid varje medarbetarsamtal och lönesamtal.

Här är några tips på vägen. Vill du ha hjälp att utifrån din veckoplanering få koll om om alla arbetsuppgifter ryms en vanlig vecka, prova gärna "Schemakoll" som ligger som bilaga till höger eller gå till sidorna om "nio steg" som du hittar länkar till till höger.

Det finns också partsgemensamma dialogstöd för samtal om arbetsmiljö och arbetstid, dels för gemensamma samtal på arbetsplatsen, dels för dialog chef-medarbetare.


1. Lista dina arbetsuppgifter

Alla arbetsuppgifter ska tas med. Varje uppgift bör kunna tidsättas och prioriteras. Sortera gärna under några rubriker, exempelvis:

 1. Undervisning
 2. Undervisningsanknutet arbete
 3. Sånt som tar tid och inte kan väljas bort
 4. Annat lärararbete
 5. Uppgifter andra än lärare kan utföra

Med hjälp av sorteringen blir diskussionen om din arbetstid och prioriteringen av dina arbetsuppgifter tydligare.

Kom ihåg det arbete som inte kan schemaläggas ("sånt som tar tid...") men som du vet kommer att ta tid under året, till exempel när en kollega ber att få prata med dig eller när en elev har gjort sig illa.

Om du har förtroendearbetstid ska du skilja på arbetsuppgifter under reglerad arbetstid respektive förtroendearbetstid, de ska rymmas inom olika ramar.


2. Prioritera arbetsuppgifterna

Utgå från frågorna: "Hur används din arbetstid bäst?" och "Hur gör du om planeringen spricker?"

Hur används din arbetstid bäst?

 • Gör du uppgifter som inte kräver lärarkompetens? Används din kompetens på bästa sätt?
 • Utgå från ditt kärnuppdrag som lärare - undervisning, och det arbete som är nödvändigt för att genomföra den väl ("undervisningsanknutet arbete"). Kan du ta tid för att planera och utvärdera?
 • Fundera på vilka av dina andra arbetsuppgifter som behöver utföras av en lärare och vilka som andra yrkesgrupper kan eller bör utföra.

Hur gör du om planeringen spricker?

 • Om något oförutsett inträffar, ska du veta vilka uppgifter du kan och inte kan välja bort. Mycket kan du avgöra själv eller tillsammans med kollegor men vilka som faktiskt kan tas bort vid behov ska arbetsgivaren vara tydlig om.
 • Om inte detta är uttalat av arbetsgivaren, kan du göra ett eget förslag – men i slutändan är det chefens beslut och ansvar.

3. Tidsätt arbetsuppgifterna

Uppskatta hur lång tid varje arbetsuppgift tar under året eller i genomsnitt en vanlig arbetsvecka. Utgå från dina erfarenheter under året som gått.

Tidsåtgången kan förstås variera, till exempel beroende på antal elever, antal ämnen, elevernas behov och om arbetsuppgiften är ny för dig.

Om du inte har tillräcklig tid för kärnuppdraget behöver något ändras.


4. Summera och analysera din belastning

 • Har du under året haft svårt att hinna med ditt uppdrag under arbetstid?
 • Har du sett tecken hos dig själv på att din arbetssituation kan vara ohälsosam?
 • Skulle du ha möjlighet att klara uppdraget men det schema och de förutsättningar du har i år?
 • Finns det i planeringen arbetsuppgifter du riskerar att inte hinna med?
 • Finns balans mellan tiden för undervisning, för- och efterarbete och för att utveckla din undervisning?
 • Finns det skäl att anta att belastningen blir riskabelt hög vissa perioder?

Sammanställ det du kommit fram till. Analysera och beskriv dina möjligheter att möta de krav som ställs på dig.


5. Prata med varandra

Nu har du bra underlag för samtal med din chef. Tycker ni båda att uppdrag och förutsättningar ser rimliga ut är det bra. Om ni inte tycker lika så var noga med att göra det tydligt.

Kanske är ni överens om planeringen men ser att det kan finnas risker att den inte håller. Oavsett vilket är det viktigt att dokumentera vad ni tagit upp och kommit fram till.

Prata också med ditt ombud, din avdelning, din klubb och dina kollegor om hur ni går vidare och håller koll på uppdragen, arbetstiden och belastningen!

 • Skapad 2015-03-10
 • Uppdaterad 2022-02-20
Frågor & Svar