Lärarförbundet
Bli medlem

Så får du ett schema som fungerar!

Photo by Eric Rothermel on Unsplash

Photo by Eric Rothermel on Unsplash

Hur fungerade schema och planering under hösten? Rymdes ditt arbete i arbetstiden? Nu när verksamheten drar igång igen är ett bra tillfälle att följa upp om schemat har blivit för fullt, och om något behöver rättas till.

Cyrene Martinsson Waern, arbetsmiljö, stress, utredareHär ger Cyrene Martinsson Waern, arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet, sina tips.

Varför är det viktigt att prata schema och planering nu?

– En bit in på läsåret kan det ha tillkommit nya arbetsuppgifter, utan att något annat har tagits bort. Samtidigt har kanske en kollega blivit sjuk. Om schemat var fullt redan vid läsårsstarten blir det en omöjlig ekvation.

– Många lärare drabbas av samvetsstress, frustration över att inte räcka till för barn och elever, något som i långa loppet kan orsaka ohälsa och sluta i sjukskrivning. Det är viktigt att uppmärksamma signalerna i tid!

Hur kan jag göra?

– Lyft arbetsmiljöfrågor med dina arbetskamrater och låt det bli en naturlig del av er vardag. Låt inte samtalet stanna vid kaffebordet – låt arbetsmiljö vara en del av varje fråga på dagordningen.

Om en ny arbetsuppgift dyker upp, så inventera vilka risker det medför i form av arbetsbelastning eller andra risker som ni ser kan leda till ohälsa

– Lärarförbundet har tagit fram mallar för hur du kan göra ett arbetstidsschema och på så sätt få ett underlag för ett samtal med chefen om vad som ryms och inte ryms. Du kan också använda verktyget Arbetstidskollen för att få koll på att arbetstidsschemat stämmer överens med ditt avtal.

Vad är bra att diskutera på arbetsplatsen?

  • Orkar och hinner vi med uppdragen som planerat?
  • Håller vi arbetstiden och arbetstidsschemat?
  • Tar vi rast och paus?
  • Använder vi varandra och tiden på bästa sätt?
  • Ser vi att någon/några riskerar ohälsa på grund av stress/för hög arbetsbelastning?

Hur kan vi hitta lösningar?

– Ett projekt som skulle sjösättas kanske går att skjuta fram? Kanske någon som arbetar deltid vill ha utökad tjänst? Det bästa är om ni diskuterar lösningar tillsammans på APT:n.

– I grunden är det väldigt viktigt att schemat tydliggör alla arbetsuppgifter för då går det också att visa för chefen vad som inte ryms, och skulle behöva lyftas bort.Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här