Lärarförbundet
Bli medlem

Så får du ett kollektivavtal

Är du privat anställd? Har din arbetsplats inte kollektivavtal? Så här kan du och dina arbetskamrater göra.

Du som är kommunalt eller statligt anställd har redan ett kollektivavtal. Det är du garanterad.

Bli medlem först

Är du privat anställd och saknar kollektivavtal på ditt jobb? Steg ett är att du och dina arbetskamrater blir medlemmar i Lärarförbundet.

Lärarförbundet förhandlar avtalet

Lärarförbundet kan sedan förhandla med din arbetsgivare och ta fram ett avtal som passar just din arbetsplats. Ni kan även på egen hand föreslå för chefen att ni borde ha kollektivavtal på jobbet.

Om er arbetsgivare blir medlem i en så kallad arbetsgivarorganisation så får ni ett avtal direkt.

Du kan bli arbetsplatsombud

Om ni är flera medlemmar från Lärarförbundet på ditt jobb kan en av er väljas till arbetsplatsombud. Han eller hon har kontakt med Lärarförbundet och får utbildning. Det ger er inflytande över avtal och arbetsplatsens utveckling.

Du och dina arbetskamrater tjänar på att ha ett kollektivavtal! Och ju fler som är medlemmar i Lärarförbundet desto bättre avtal kan ni förhandla fram på er arbetsplats.

Vilken arbetsgivarorganisation?

Om du är osäker, ta reda på vilken arbetsgivarorganisation som din arbetsgivare är med i. Vissa privata arbetsgivare är inte med i någon arbetsgivarorganisation utan har egna företagsavtal med Lärarförbundet.

  • Skapad 2013-11-08
  • Uppdaterad 2013-11-13
Frågor & Svar