Lärarförbundet
Bli medlem

Så använder du ordet "hen"

Lärarförbundets råd för jämställdhet och likabehandling har tagit fram en vägledning för dig som lärare, kring hur du kan använda begreppet hen.

Hen används som ett könsneutralt pronomen istället för han eller hon. En anledning att använda hen kan vara att personen som beskrivs inte vill definiera sig som vare sig man eller kvinna.

En annan anledning kan vara att undvika det omständliga han/hon i en text, när du till exempel inte vet om personen ifråga är kvinna eller man, eller när du vill inkludera såväl män som kvinnor.

Viktigt att respektera andras önskan

När någon själv vill omtalas med hen bör detta självklart respekteras. Den som vill bli omtalad som hon respektive han bör på samma sätt respekteras för det.

När du ska undvika att använda hen

För många transpersoner blir ofta den nya könsidentiteten viktig. De vill då troligtvis inte alls definieras som hen. Är du osäker uppskattar de flesta om du, på ett diskret och respektfullt sätt, frågar vilket pronomen personen föredrar.

Ibland är det viktigt att få med könstillhörigheten i en text, till exempel om du beskriver ett diskrimineringsärende på grund av kön. Då är det självklart olämpligt att använda hen.

Så böjer du hen

Genitivformen blir hens: ”Det är hens ensak”. Språkrådet rekommenderar hen som objektsform: ”Jag såg hen.” Även henom förekommer som objektsform.

Hur Lärarförbundet använder hen

- Lärarförbundet har i begränsad utsträckning använt hen som ett praktiskt, språkekonomiskt alternativ till dubbelformer (han/hon), säger Angelika Molander i rådet för jämställdhet och likabehandling.

Hen har bland annat använts i den nya guiden för hur ombud och lokalavdelningar ska hantera diskrimineringsärenden. Exempel: "En medlem kommer till dig som ombud och berättar att hen upplever sig diskriminerad eller trakasserad på sin arbetsplats". I det här fallet är genusidentiteten okänd eller ointressant för sammanhanget och därför används hen.

Mer om hen finns att läsa på webbplatsen för Institutet för språk och folkminnen (sök på "hen").

  • Skapad 2014-01-31
  • Uppdaterad 2019-09-23
Frågor & Svar