Lärarförbundet
Bli medlem

Så tar du som ombud arbetsmiljöfrågor vidare

Om det inte räcker med en dialog på arbetsplatsen så finns det vägar för dig som skyddsombud att driva en arbetsmiljöfråga. Skyddskommittén och Arbetsmiljöverket är tvingade att ta upp frågor som kommer till dem.

Varje arbetsplats som har fler än 50 anställda ska ha en skyddskommitté. Ibland är det samordnat med en samverkansgrupp eller liknande. I skyddskommittén finns både arbetsgivare och arbetstagare – och minst en ledamot måste vara skyddsombud.

Arbetsplatser med färre än 50 anställda, som inte ingår i en större organisation, behöver inte ha en skyddskommitté. Där skyddskommitté saknas sker arbetsmiljösamverkan mellan chef och skyddsombud. Lärarförbundet utser ett regionalt skyddsombud, som antingen stöttar det lokala skyddsombudet eller utför hela uppdraget.

Detta gör skyddskommittén

Skyddskommittén ska bland annat övervaka det systematiska arbetsmiljöarbetet, besluta om policys och måste ta upp arbetsmiljöfrågor som du som skyddsombud väcker. När det handlar om arbetsmiljöfrågor är fackets ställning starkt. Man ska helt enkelt komma överens. Gör man inte det har alla i kommittén rätt att vända sig till Arbetsmiljöverket för avgörande.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet med ansvar för att vaka över arbetsmiljön på alla arbetsplatser i landet. Verket kan bland annat ställa krav på åtgärder, stoppa verksamheter eller delar av verksamheter, stänga lokaler med mera.

Som skyddsombud har du ju rätt att påtala problem som har konsekvenser för någons hälsa eller risk för olycksfall. Får du inte gehör från din chef, kan du ställa formella krav på chefen och begära att Arbetsmiljöverket ska komma ut och inspektera.

Finns det grund för klagomålet kan Arbetsmiljöverket ställa krav – ofta förknippade med viten och en tidsfrist. Löser inte arbetsgivaren problemet återkommer myndigheten med nya krav och viten.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar