Lärarförbundet
Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet för att kunna svara på frågor om skolavtal18 - fredag kl.8-20, lördag kl. 10-14 →

Så säger kommunala avtalet HÖK 12 om lön

Det här betyder det kommunala avtalet HÖK 12 för din lön. Avtalet förlängdes 16 november 2015 och gäller till och med 31 mars, 2018.

Det kommunala kollektivavtalet HÖK 12 har varit ett steg i rätt riktning för lärarna. Tack vare avtalet kunde vi bryta många år av svag löneutveckling och nu har lärarna haft en bättre löneutveckling än andra på arbetsmarknaden. Parterna är överens om att den positiva löneutvecklingen ska fortsätta under 2015 till 2018.

Avtalet binder ihop och förstärker flera av de statliga satsningarna som görs för lärarna just nu. Huvudmännen får i och med avtalet ett större ansvar för att driva skolans utveckling.

2012-2013

Lärarförbundets medlemmar i en kommun, garanterades som grupp minst 4,2 procent i löneökningar 2012 och 2 procent (minst samma löneökningar som arbetsmarknaden i stort) 2013. Inga individuella garantier om löneökningar fanns under något av avtalsåren.

2014-2015

Dessa år fanns inget centralt garanterat utfall. Utfallet för 2014 blev ändå högre än för arbetsmarknaden i stort och utvecklingen bedöms ha fortsatt 2015.

2016-2017

Gäller detsamma som 2014 och 2015. Det finns inget centralt garanterat utfall men ett tydligt uttalande om att lärares löner måste öka.

Får lärare mer än andra?

Lärarförbundet krävde i avtalsrörelsen 2012 att lärarna skulle få mer än alla andra. Det har vi också fått, lönerna för grund- och gymnasielärare ökade under avtalets tre första år med 11,4 procent, för medlemmar i förskola och fritidshem med 12,6 procent. Lönehöjningarna för andra yrkesgrupper med treårig högskoleutbildning under motsvarande period har varit 8,3 procent.

Parternas tydlighet om att lärares löner måste uppvärderas tillsammans med en stor lärarbrist borgar för en fortsatt god löneutveckling.

Hur sätts min nya lön?

Precis som tidigare kan lönen sättas genom lönesättande samtal genom förhandling i kommunen. Både Lärarförbundet och kommunen måste vara överens om lönesättande samtal för att det ska bli så.

Vad menas med individuell lön?

Individuell lönesättning betyder att lönen sätts utifrån varje individs förutsättningar, uppdrag och arbetsinsatser. Det uppdrag som är överenskommet i det medarbetarsamtal du haft med din chef är en viktig grund liksom din chefs bedömning. Din nya lön sätts utifrån lönekriterierna, de satsningar som beslutats, nuvarande löneläge och din arbetsinsats. Löneökningen kan variera från lite till mycket.

Individuell lönesättning innebär också att det inte finns något ”tak” för hur hög lönen kan vara. Det är viktigt att ha i minnet när du söker nytt jobb eller diskuterar lön med din chef. Låga löner hos en arbetsgivare är inget facit. De behöver utmanas och anpassas uppåt i tider av lärarbrist och höga marknadslöner.

Hur förhåller sig avtalet till Lärarförbundets mål?

Det här nästa steg på vägen att göra läraryrket mer attraktivt. Gapet mellan lärare och andra jämförbara grupper är fortfarande stort och måste täppas till för att locka unga till läraryrket och behålla befintliga lärare. Vi har många fler och större steg att ta. Vi tar dem på olika sätt, i förhandlingar, lönesamtal, opinionsbildning, samtal med politiker och när vi byter arbete. En del tar Lärarförbundet centralt, andra tar din avdelning, några tar du som medlem eller ombud och vi går tillsammans.

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Hur skall vi som arbetar med andra områden än den kommunala skolan/förskolan där det är brist, kunna jubla åt det här avtalet? Vi har i år fått mindre än alla andra och arbetsgivaren har verkligen nått skamgränsen med att sätta ett par hundralappar för att slippa få krav om handlingsplaner. Man har gett urusla löner. Hade det åtminstone varit en miniminivå så kanske vi hade fått något - skit är det!

  • Skapad 2016-06-22 11:43
Anonym
Anonym

Hur kan man återigen skriva på ett avtal som inte förpliktigar arbetsgivaren till några som helst förbättringar vare sig det gäller arbetsmiljö eller löner?Trots att jag fick mycket bra omdömen i mitt lönesamtal fick jag en löneökning som i procent är lägre än industriarbetare, barnskötare med flera. Utan att vara särskilt konspiratoriskt lagd kan man misstänka att förbundet förhandlare får betalt för att hålla ned medlemmarnas löner. När det gäller arbetsmiljön finns heller inga krav från förbundets sida.

  • Skapad 2016-05-27 13:49
Robban
Robban Nilsson
Svar till Anonym

I allmänhet har lärares löner har ökat mer än arbetsmarknaden i stort. Frågan om lärares förutsättningar att göra ett bra arbete diskuteras ständigt. Regeringen diskuterar med arbetsmarknadens parter på skolans område och har tillsatt en särskild Skolkommission. Lärarförbundets arbete med och påverkan på frågorna är tydliga för den som är intresserad.
Vill din chef ge dig en bra löneökning finns inga hinder. Kommunikationen mellan dig och din chef går inte via någon förhandlare. Det är inte ovanligt att arbetsgivarens och den anställdes tankar kring hur goda omdömen ska översättas i lön. Tydligheten om det kan ni bara skapa i samtalet.
Robban Nilsson/ombudsman

  • Skapad 2016-05-31 14:22
Robban
Robban Nilsson

En lärares prestation är svår att mäta och jämföra med andras. Vad som är rätt lön utifrån arbetsinsatsen blir därför delvis en subjektiv bedömning. Att göra alla goda insatser tydliga för den lönesättande chefen är det första steget.
Om kriterier, bedömning och lönesamtal ger en mer konkret och objektiv grund för att peka på brister i lönesättningen eller om arbetsgivaren frångår sina egna riktlinjer finns det anledning att ta upp det i den avstämning / förhandling som är en del av löneöversynen.
Ta kontakt med Lärarförbundets avdelning, beskriv din situation och prata om hur du eller avdelningen kan agera.

  • Skapad 2016-04-25 10:22
Anonym
Anonym

om man har presterat ett väldigt gott arbete , men chefen ger inte den löneökning personen har rätt, vad kan läraren göra?

  • Skapad 2016-04-23 10:34

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här