Lärarförbundet
Bli medlem

Så kan du ta emot nyanlända elever

För att underlätta ditt arbete som lärare, rektor eller förskolechef finns det flera sätt att få stöd och rådgivning i hur du arbetar med nyanlända elever. Vi har sammanställt några tips du kan ha nytta av.

Det är berikande att så många vill bygga en framtid här och lärare har en viktig roll att spela. Det är viktigt att lärare får rätt förutsättningar för att kunna ta emot nyanlända elever och ge de det stöd de behöver. Här får du några värdefulla tips.

Undervisa, bedöma och betygsätta nyanlända

Skolverket ger dig stöd i hur du tar emot, kartlägger, undervisar, bedömer och betygsätter nyanlända elever. Du kan ringa myndighetens stödlinje eller ta del av deras stödmaterial på Skolverkets webbplats. Se även Skolverkets Youtube-kanal med korta filmer som sammanfattar Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever.

Skolverket har också en webb-kurs i hur du kan arbeta med att kartlägga nyanlända elevers kunskaper.

På Lärlabbet på UR Play kan du lära dig mer om samverkan, lärandet, mottagandet, inkludering och flerspråkighet när det gäller nyanlända elever.

Boken "Nyanlända och lärande" av professor Nihad Bunar handlar om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet.

Det finns forskning som visar effekterna av av modersmålsundervisning och studiehandledning har för kunskapsresultaten. Tidningen Alfa har intervjuat forskaren Anne Reath Warren.

Att möta barn på flykt

Ska du som möta ensamkommande flyktingbarn på ett eller annat sätt? Går du och funderar över första mötet mellan er? Hur ska man bete sig? Vad är okej att säga? Vad är mindre okej? Om du känner igen dig i de här frågorna kan UNICEF:s handbok "Möta barn på flykt" vara till hjälp.

För rektorer och huvudmän

Skolhuvudman och rektor behöver säkerställa att det finns en flexibel organisation och resursfördelning. Men vad innebär det och vem gör vad? Se Skolverkets webbplats.

Så gör andra skolor

Språkutveckling med extra allt

På Söderportens skola i Norrköping bryts texterna ner och fogas ihop igen, på svenska och på elevernas modersmål. Till sin hjälp har lärarna modeller för språk- och kunskapsutveckling. Modersmålslärarna är med, både vid planering och i klassrummet, rapporterar Tidningen Alfa,

Mixade språk hjälper eleverna lära

Att få använda alla sina språk på lektionerna kan underlätta lärandet för erspråkiga elever, visar internationell forskning. Pedagogiska magasinet skriver om detta undervisningssätt, som kallas translanguaging. Det används med framgång på Centrumskolan i Växjö.

Norrköpings lärare utbildas

I Norrköping är i dag tre av tio elever i grundskolan flerspråkiga och pressen på svenska skolor ökar i takt med att fler flyktingbarn kommer till Sverige. Därför ska kommunens lärare utbildas för att vara redo att möta alla elever, rapporterat SVT Öst i ett inslag

Ett tema i alla ämnen höjer betygen

Blockundervisning som spänner över alla ämnen ger färre nya begrepp för eleverna. Det har gett alla elever på Seminarieskolan i Landskrona en skjuts i betygen. Särskilt har det hjälpt de nyanlända, skriver Sydsvenskan i ett reportage.

Sara Pers­son och mot­tag­nings­klas­sen Hjär­tat

För barnen som bor på flyktingboendet på den lokala campingplatsen blir timmarna i mottagningsklassen Hjärtat ett välkommet avbrott, säger Sara Persson, lärare i svenska som andraspråk på Skogshagaskolan i Västervik, i ett inslag på UR Play.

Extra satsning på språkutveckling i Huddinge

Huddinge kommun arbetar med tre prioriterade områden under 2014-2017 - IT i undervisningen, matematik och språkutveckling. Språkutveckling ska prioriteras i verksamheterna, som själva får avgöra hur den ska utvecklas, skriver Lärarförbundets tidning Alfa.

  • Skapad 2016-02-29
  • Uppdaterad 2016-08-26
Frågor & Svar