Lärarförbundet
Bli medlem

Så kan du arbeta mot rasism och främlingsfientlighet i skolan

I Lärarförbundet är vi 232 000 som gillar mångfald. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att värna demokratin och att fostra eleverna till respekt för allas lika värde. Vi samarbetar med olika organisationer som tillexempel Expo och Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet (UMAF).

På den här sidan kan du som är lärare och skolledare hitta material för att få stöd i det praktiska arbetet med hur främlingsfientlighet kan bemötas. Använd gärna materialet tillsammans med dina kollegor.

Beställ klistermärken och knappar

Du kan beställa klistermärken eller en knapp med texten "Lärare mot rasism", för att sprida budskapet.

Beställ knappar och klistermärken

Sprid budskapet med en affisch

Skriv ut pdf-affischen "Vi är 232 000 som gillar mångfald" och sätt upp på din arbetsplats.

UMAF: material till undervisning

Lärarförbundet samarbetar med organisationen Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet (UMAF). UMAF är en ideell förening arbetar för ett Sverige mot antisemitism och främlingsfientlighet. Målet är att ungdomar från olika minoriteter ska stå sida vid sida för att tillsammans motverka främlingsfientlighet och utanförskap. Detta sker genom kunskap, utbildningar och aktiviteter för ungdomar, skolor, rättsväsendet, politiker, företag och myndigheter.

På deras hemsida finns diskussionsmaterial, historier och underlag att använda i din undervisning.

Stiftelsen Expo

Lärarförbundet samarbetar med Stiftelsen Expo. Expo Skola erbjuder en unik kunskapsbank om organiserad rasism och intolerans som framför allt vill hjälpa elever att lättare känna igen och ha ett motstånd mot både organiserad intolerans och de rasistiska idéer som ligger till grund för dem. Sajten riktar sig i första hand till elever på gymnasiet och i grundskolans senare år men kan även hjälpa pedagoger, skolpersonal och andra intresserade i att utmana rasistiska och intoleranta idéer.

Tankestöd från Lärarnas yrkesetiska råd

Lärarnas yrkesetiska råd har tagit fram en text som resonerar kring begrepp som rasism och främlingsfientlighet. Texten diskuterar också kring yrkesetiska aspekter på lärares arbete för att motverka sådana strömningar. Du kan använda texten som reflektion och att använda i diskussion med dina kollegor.

Studiematerial och film sätter igång tankarna

Det finns inga enkla svar på hur lärare kan bemöta främlingsfientlighet. Men ett första steg är att diskutera olika frågeställningar och ta gemensamma beslut om hur ni arbetar med värdegrundsfrågor på just er skola. Tillsammans kan ni göra ett tydligt ställningstagande mot rasism och främlingsfientlighet.

För att sätta igång diskussionerna har Lärarförbundet tagit fram ett studiematerialet som sätter igång tankarna – men inte kommer med alla svar. Det utgår ifrån en film med några typiska situationer som kan uppstå i vardagen och som få av oss tycker är enkla att hantera.

Läs mer om studiematerialet och filmen (endast tillgängligt för medlemmar, inloggning krävs)

Skriften "Så hanterar du främlingsfientlighet"

I vår skrift " Så hanterar du främlingsfientlighet" vill vi ge dig som lärare konkreta verktyg i det dagliga arbetet med skolans värdegrund. Du kommer också att möta personer som konfronterats med problematiken i sitt uppdrag. Vår förhoppning är att skriften ska ge lärare och skolledare stöd i det praktiska arbetet med hur främlingsfientlighet kan bemötas.

Ladda ner eller beställ vår skrift "Så hanterar du främlingsfientlighet"

Utbildningsdag om rasism och intolerans i skolan

Vi har tagit ytterligare ett steg i arbetet för mångfald och tolerans i skolan. Tillsammans med Stiftelsen Expo och teatergruppen Tage Granit har vi tagit fram ett koncept för en utbildningsdag som du kan arrangera på din skola.

Mer läsning i tidningen Alfa

Lärarförbundets tidning Alfa, som riktar sig till lärare i svenska, SO-ämnen och språk, hade i nummer 3/2014 temat "Lägg grunden" - om främlingsfientlighet, tolerans och demokrati. Där hittar du sex läsvärda reportage

Facebook-gruppen "Lärare mot rasism"

En av våra medlemmar har startat gruppen "Lärare mot rasism" på Facebook. Den har fått stor nationell uppmärksamhet. Där kan du nätverka med andra lärare, få tips på hur du kan bemöta hatbudskap i skolan, och även stödja kollegor som drabbats. Ingen lärare som agerar mot hat och fördomar skall behöva stå ensam!

Debattartikel: "Skolor ska kunna stoppa politiska partier"

En ny bestämmelse föreslås införas i skollagen. Den ska ge skolor möjlighet att begränsa antalet inbjudna partier. - Det här är viktigt för det markerar att politisk information i skolan är en integrerad del av utbildningen och ingår i skolans demokratiska uppdrag, sa Johanna Jaara Åstrand den 15 januari 2016.

  • Skapad 2014-06-04
  • Uppdaterad 2017-02-16
Frågor & Svar