Lärarförbundet
Bli medlem

Så har högstadieskolan Läroverket fått bukt med vikariebristen

Ing-Mari Mårtensson, lärare på skolan Läroverket i Hudiksvall

Ing-Mari Mårtensson, lärare på skolan Läroverket i Hudiksvall

Högstadieskolan Läroverket i Hudiksvall har utökat sin grundbemanning med två resurser, som hoppar in och vikarierar där de behövs. Detta för att komma till bukt med oerfarna och ständigt skiftande vikarier. Denna lösning har bidragit till en lugnare skola, för både elever och lärare.

Ing-Mari Mårtensson är lärare i svenska som andraspråk på högstadieskolan Läroverket i Hudiksvall. Det är en 104 år gammal skola som huserar drygt 400 elever och en stor mängd lärare. I skolan går många nyanlända flyktingar och även många barn inom autismspektrumet, vilket ställer stora krav på en trygg, lugn och stabil skolmiljö. 

Vikariebristen stressande för både elev och lärare

Sjukperioder slår hårt, och när vikarier behövts har det inte alltid varit lätt att hitta. Om ingen hittats har lärarna fått täcka upp för varandra och ta varandras lektioner. Oavsett om en vikarie funnits eller inte har det blivit stressigt för lärarna såväl som för eleverna.

– Antingen får lärarna springa som besatt mellan klassrummen eller så får eleverna anpassa sig till en ny lärare varje gång deras lärare blivit sjuk eller vabbat, berättar Ing-Mari Mårtensson.

När vikarie har kallats in har det nästan alltid kommit in en ny, outbildad och oerfaren person, vilket lett till extraarbete för de ordinarie lärarna.

– Det har varit nästan lika mycket jobb att handleda den inhyrda vikarien som det skulle varit att ta hand om lektionen själv. Tidskrävande extraarbete är oundvikligt när man tar in vikarier, säger Ing-Mari Mårtensson.

Rektor tog tag i problemet

Problemen som lärarna upplevde hamnade till slut i rektorns knä, som tog tag i saken. Hon anställde två extra resurser, som är vikarier på heltid.  

– Många chefer är snabba att iklä sig offerrollen, och på så sätt missa sin egen del i problemet  och lösningen. Vår rektor tog däremot saken i egna händer. Hon är modig och vågar säga ifrån uppåt, och vill stå för lösningar, säger Ing-Mari. 

Beslutet från rektorn har lett till att skolan inte behöver lära nya vikarier om skolans rutiner och annat som de måste känna till. Ett bättre alternativ än att leta vikarie vid varje enskilt tillfälle tycker lärarna.

– Våra anställda vikarier har lärt känna skolan, eleverna och rutinerna, och vi litar på dem. Det känns tryggt, säger Ing-Mari Mårtensson. 

Trots allt ingen optimal lösning

De extra anställda är dock inte behöriga lärare och har visstidsanställning, vilket förstås inte är optimalt. Men det är viktigt med rektorer som tar problemen på allvar. 

– I den bästa av världar hade vikarierna varit behöriga lärare med tillsvidareanställning, då de nästan alltid har lektioner att hålla och någon att vikariera för. I de undantagsfall då de inte behöver täcka upp för någon fungerar de som extraresurs i någon annan klass. Att ha behöriga lärare i dessa tjänster hade alltså varit motiverat. Alla elever förtjänar behöriga lärare, säger Ing-Mari Mårtensson. 

  • Skapad 2015-03-31
Frågor & Svar