Lärarförbundet
Bli medlem

Så funkar löneprocessen

I foldern Du och din lön - så fixar du lönesamtalet får du bra konkreta tips inför ditt lönesamtal.

I foldern Du och din lön - så fixar du lönesamtalet får du bra konkreta tips inför ditt lönesamtal.

Varje år ska lönerna ses över, i alla fall om arbetsplatsen har ett kollektivavtal. Det är ett bra tillfälle för dig att få upp din lön. Oavsett vilket avtal som gäller på arbetsplatsen finns det några saker att ha koll på och att göra på arbetsplatsen.

När och hur löneöversynen genomförs styrs av kollektivavtalet. Oavsett vilket avtal som gäller på arbetsplatsen finns det några saker att ha koll på och att göra på arbetsplatsen:

Överläggning

Löneöversynen börjar normalt med att Lärarförbundets avdelning, klubb eller ombud träffar arbetsgivaren för att tillsammans skaffa sig en bild av förutsättningarna och diskutera hur de nya lönerna ska sättas. Alla ska veta när och hur löneöversynen ska genomföras och alla ska ha lönesamtal.

På arbetsplatsen kan ni förbereda er gemensamt. Vad gick bra förra gången, vad skulle förbättras, vilka lönekriterier gäller, vilken information saknar ni, hur förbereder ni lönesamtalen, vill ni driva/åstadkomma något gemensamt etc.

Lönesamtal

Lönesamtal är en nödvändighet för att den individuella lönesättningen ska fungera. Utan samtal om vilka uppdrag varje lärare har och hur de utförs kan inte en chef leda verksamheten och den anställde får svårare att påverka sin lön.

Lönesamtalet ska ge utrymme för en dialog, vara väl förberett, föras i en ostörd miljö och utan tidspress.

Lönesamtalen kan vara lönesättande, då man talar konkret om lönen i kronor och procent eller mer allmänt värderande om vilken löneutveckling som står i relation till arbetsuppgifter, ansvar och måluppfyllelse. I det senare fallet fastställs lönen i förhandlingar mellan Lärarförbundets avdelning och arbetsgivaren på någon nivå.

Utvärdera gemensamt

Efter lönesamtalen har genomförts kan ni tillsammans reflektera på skolan:

  • Fick ni komma till tals?
  • Blev ni hörda?
  • Hade arbetsgivaren välgrundade bedömningar?
  • Är ni nöjda med det gemensamma resultatet?
  • Fundera särskilt på om någon blivit lönediskriminerad. Läs mer om detta via länken till höger.

Återkoppla till Lärarförbundet och till arbetsgivaren

Arbetsgivaren lämnar förslag till nya löner och förslaget stäms av med Lärarförbundets avdelning, klubb eller ombud. Man följer också upp hur löneöversynen genomförts och uppfattats. Återkoppling till Lärarförbundet är alltså oerhört viktig!

  • Hur fungerade löneöversynen?
  • Finns det något område som inte fungerade?
  • Finns det något område som arbetsgivaren bör utveckla?

Har du inget kollektivavtal?

Jobbar du på en skola som inte har kollektivavtal är det inte säkert att du omfattas av en årlig löneöversyn. Ta då kontakt med Lärarförbundet för att diskutera hur också ni ska kunna få ett kollektivavtal.

  • Skapad 2013-07-25
  • Uppdaterad 2022-07-14
Frågor & Svar