Lärarförbundet

Så fungerar det att vikariera när du är pensionär

Om du som pensionär går in och arbetar som vikarie är det bra att känna till vilka regler som finns i fråga om lön, sjukpenning och arbetsskada.

Det är viktigt att du redan innan du påbörjar din anställning kommer överens med arbetsgivaren (rektorn eller motsvarande) om vilken lön du har rätt till.

Det är också viktigt att komma överens med arbetsgivaren om huruvida din lön ska samordnas med din kommunala ålderspension. Det gäller framför allt om du gått i pension från en kommunal anställning och nu ska arbeta hos en kommun.

Samordning av lön

Olika regler gäller beroende på vilket kommunalt pensionsavtal du omfattades av när du gick i pension.

För den som har ålderspension enligt det kommunala pensionsavtalet PA-KL minskas lönen med den pension som utgår. Man måste alltså komma överens med arbetsgivaren om att så inte ska ske.

Den som före 65 år beviljats särskild ålderspension enligt PFA 98 och som därefter arbetar måste komma överens med den kommun som beviljat pensionen om att lönen inte ska samordnas med pensionen. I annat fall minskas den särskilda ålderspensionen med 73,5 procent av inkomsten.

Det är vanligt att arbetsgivaren medger att man får tjäna upp till tre prisbasbelopp innan samordning görs.

Enligt bestämmelserna i PFA ska samordning även ske med sådan inkomst som inte kommer från den tidigare arbetsgivaren. Observera att du är skyldig att anmäla arbetsinkomst till den som betalar ut din pension.

Om du beviljats särskild avtalspension på heltid eller deltid enligt KAP-KL ska det framgå av din enskilda överenskommelse att samordning ska ske. I annat fall ska lönen inte samordnas med pensionen.

Sjuklön och sjukpenning

Den som fortsätter att arbeta efter 65 år har rätt till sjuklön och sjukpenning. Den som har en avtalad anställningstid på minst en månad har rätt till sjuklön från första anställningsdagen.

Om anställningen skulle varat under en kortare tid måste man påbörjat arbetet och arbetat under minst 14 dagar. Sjuklön utges av arbetsgivaren under de första 14 sjukdagarna.

Den som inte har rätt till sjuklön kan vid sjukdom få sjukpenning från försäkringskassan. Sjukpenningen grundar sig på den lön man skulle haft.

När man uppburit sjukpenning i 180 dagar kan försäkringskassan ompröva rätten till sjukpenning.

Kompletterande sjukersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL betalas inte efter 65 års ålder. Den som har särskild ålderspension enligt PFA 98 före 65 år har inte heller rätt till AGS-KL.

Arbetsskada

Den som har en anställning efter 65 års ålder omfattas av arbetsskadeförsäkringen och av den kompletterande trygghetsförsäkringen vid arbetsskada, TFA-KL. Arbetsskadelivränta kan betalas ut längst till 67 års ålder under förutsättning att man har rätt till sjukpenning.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här