Lärarförbundet
Bli medlem

Så får du en prognos för din pension

Det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten kommer varje år och innehåller en prognos för hur stor din allmänna pension blir.

Det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten kommer varje år och innehåller en prognos för hur stor din allmänna pension blir.

Det finns ingen som kan veta säkert hur stor din framtida pension kommer att bli. Däremot finns olika sätt att få en prognos för detta.

Årligt pensionsbesked

Varje år får du ett pensionsbesked i ett orange kuvert från Pensionsmyndigheten. Där finns uppgifter om hur mycket allmän pension du redan tjänat in, liksom prognoser för hur stor din allmänna pension kommer att bli. Observera att prognoserna är i dagens penningvärde.

Besked om din tjänstepension

Beskeden om din tjänstepension ser olika ut beroende på vilket avtal du omfattas av. Som regel får du pensionsbesked från den som administrerar din tjänstepension och från den som du valt som förvaltare för de delar som du själv får placera. Du har vanligtvis en tjänstepensionsförsäkring per arbetsplats du har varit på.

Privat pensionssparande

Om du har ett privat pensionssparande vänder du dig till den eller de förvaltare du har valt, för att få en prognos.

En samlad prognos

För att få en samlad pensionsprognos kan du använda dig av Pensionsmyndighetens webbplats, liksom webbplatsen minpension.se, där såväl din allmänna som din kollektivavtalade och privata pension. Du behöver gå in och registrera dig innan dina uppgifter kan hämtas och sammanställas.

  • Skapad 2013-05-20
  • Uppdaterad 2014-01-13
Frågor & Svar