Lärarförbundet
Bli medlem

Så blir du lärare

Det finns flera vägar för att bli lärare.

Det finns flera vägar för att bli lärare.

Vill du bli lärare? Det finns fyra olika lärarexamina, men även du som jobbat ett tag eller läst ett speciellt ämne kan bli lärare. Utbildningen finns också på distans. Självklart kan du bli medlem i Lärarförbundet direkt när du börjar plugga.

Lärarutbildningen är uppdelad i fyra lärarexamina.

  • Förskollärarexamen.
  • Grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och skolår 1-3, 4-6 eller fritidshem.
  • Ämneslärarexamen med inriktning mot skolår 7-9 eller gymnasieskola.
  • Yrkeslärarexamen.

Men det finns fler vägar för att bli lärare. Du som till exempel har ämneskunskaper eller redan jobbar som obehörig lärare kan också studera till lärare.

För att du ska bli antagen till lärarutbildningen krävs grundläggande behörighet från gymnasieskolan eller motsvarande. Ibland krävs också särskild behörighet i vissa ämnen. Vilka som får plats på utbildningarna avgörs via ett urval där de sökande med bäst betyg får plats. För att förbättra dina chanser kan du också göra högskoleprovet.

Gå med idag
– 6 månader gratis!

Självklart kan du bli medlem i Lärarförbundet Student direkt du börjar läsa till lärare. Som student är det kostnadsfritt för hela studietiden. När du börjar arbeta efter examen betalar du enbart 100 kronor under ditt första år.

Gemensamma ämnen

Alla lärare oavsett inriktning läser 60 högskolepoäng (ett år) utbildningsvetenskap och 30 högskolepoäng (en termin) verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

VFU ska ske inom relevant ålderskategori och skolform eller verksamhet och i relevanta ämnen eller ämnesområden.

Utbildning Innehåll
Förskollärare (3,5 år) Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU
Barns utveckling och lärande, omsorg och förskolans pedagogik och arbetssätt
Grundlärare inriktning förskoleklass och åk 1-3 (4 år) Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU
Svenska, matematik, engelska, SO, NO och teknik
Grundlärare inriktning åk 4-6 (4 år) Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU
Svenska, matematik och engelska
Val mellan SO, NO och teknik eller ett eller två praktiska eller estetiska ämnen
Grundlärare fritidshem (3 år) Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU
Fritidspedagogik och ett eller två praktiska och estetiska ämnen
Ämneslärare åk 7-9 (4,5 år) Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU
Två eller tre valbara ämnen
Ämneslärare gymnasieskolan (5-5,5 år) Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU
Två valbara ämnen
Yrkeslärare (1,5 år) Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU
Folkhögskolelärare (1,5 år)

Regeringen har också beslutat om ett begränsat antal ämneskombinationer som studenterna kan välja mellan för ämneslärarexamen. På studera.nu kan du se vilka kombinationer du kan välja mellan.

Lärare i praktiska och estetiska ämnen läser inom ämneslärarutbildningen. Lärare som väljer dessa ämnen för årskurs 7-9 blir behöriga att undervisa i hela grundskolan. Lärare som ska undervisa inom exempelvis musik- och kulturskolan kan läsa bild, dans, musik eller teater som både första och andra ämne i inriktning mot gymnasieskolan.

Yrkeslärarutbildningen är 1,5 år lång, det vill säga 90 högskolepoäng. För att antas till yrkeslärarutbildningen krävs kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning eller en kombination av dessa tre.

Folkhögskollärarutbildningen är 1 år lång, det vll säga 60 högskolepoäng. För att antas till folkhögskollärarutbildningen krävs 180 poäng sedan tidigare eller att man har varit yrkesverksam inom folkhögskola eller studieförbund under fem år, eller olika kombinationer av dem två.

Lärare inom vuxenutbildningen har ingen egen examen men lärosäten kan profilera en lärarutbildning mot detta område.

Modersmål kan läsas som ett av flera ämnen i en ämneslärarexamen. Kunskaper i språket ska också kunna valideras och tillgodoräknas och kompletteras med en kompletterande pedagogisk utbildning om 90 högskolepoäng.

  • Skapad 2013-10-04
  • Uppdaterad 2020-02-06
Frågor & Svar