Lärarförbundet

Så behandlar vi dina personuppgifter

De uppgifter du lämnar till Lärarförbundet i samband med din medlemsansökan eller ditt skapande av ett konto på vår webbplats är sådana att de omfattas av personuppgiftslagen (PUL).

Så behandlar vi dina personuppgifter som medlem

Senast uppdaterad 2017-03-30

Personuppgifter

Lärarförbundet är enligt personuppgiftslagen ansvarig för hanteringen av de personuppgifter som lämnas i denna medlemsansökan. Lärarförbundet kommer att använda sig av uppgifterna för att kunna tillvarata dina intressen rörande anställnings- och lönevillkor, arbetsrätten samt de övriga skyldigheter som Lärarförbundet enligt stadgarna har gentemot dig som medlem. För dessa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas till annan, såsom exempelvis vid administration av medlemsavgift, gruppförsäkringar m.m. I de fall laglig skyldighet därtill föreligger kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet.

Genom att bli medlem samtycker du även till att Lärarförbundet kan komma att använda dina uppgifter för att genomföra analyser samt marknadsföring av Lärarförbundets aktiviteter och erbjudanden. Lärarförbundet kommer inte att sälja vidare dina uppgifter till tredje part. Marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post, SMS samt andra digitala kanaler. Alla medlemmar har rätt att utan kostnad begära ett registerutdrag eller en rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter. Begäran görs skriftligen till Lärarförbundet.

Lärarförbundet är angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Lärarförbundet behöver därför ta del av ditt personnummer för uppdatering av adressregister och kontakt med försäkringsbolag som förbundet har avtal med. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga information om andra fackliga aktiviteter och tjänster är det viktigt att du meddelar Lärarförbundet eventuella adressförändringar, som exempelvis nytt mobiltelefonnummer eller e-postadress.

Om du avbryter din medlemsansökan via webben

I samband med att du påbörjar att fylla in din ansökan sparas informationen i förbundets system under en tidsperiod. Väljer du att själv avbryta ansökan alternativt att något blir fel med ansökningen används inte informationen för registreringen men uppgifterna kan komma att användas för att Lärarförbundet vid behov kontakta dig för att klargöra om du med påbörjad ansökan haft för avsikt att bli medlem i Lärarförbundet eller inte.

Utträde

I det fall att du avslutar ditt medlemskap kommer Lärarförbundet att behålla dina uppgifter under minst ett år eller längre. Detta är nödvändigt för att kunna slutföra förbundets åtaganden. Förbundet vill också under denna period kunna informera om nya omständigheter som kan komma att få dig att ompröva ditt beslut om att avsluta ditt medlemskap.

Personuppgiftsansvarig

Lärarförbundet är personuppgiftsansvarig.

Lärarförbundet

Box 122 29

102 26 Stockholm

E-post: kontakt@lararforbundet.se

Telefon: 0770-330303

Org.nummer: 802015-5050

Så behandlar vi dina personuppgifter för dig som skapat konto på webbplatsen utan att bli medlem

Senast uppdaterad 2017-03-30

Personuppgifter

Du samtycker till att de uppgifter du lämnar lagras och finns kvar i Lärarförbundets system under den tid du har ditt konto på förbundets webbplats. Dessa uppgifter kan komma att användas för att vid behov kontakta dig i din avsikt att söka medlemskap i förbundet och för att kommunicera med dig i form av nyhetsbrev. Lärarförbundet kommer inte att sälja vidare dina uppgifter till tredje part.

Begäran om registerutdrag

Enligt PUL har du rätt att ta del av de personuppgifter som lagras om dig och begära rättelse. Begäran görs skriftligen till Lärarförbundet.

Personuppgiftsansvarig

Lärarförbundet

Box 122 29

102 26 Stockholm

E-post: kontakt@lararforbundet.se

Telefon: 0770-330303

Org.nummer: 802015-5050


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här