Lärarförbundet
Bli medlem

Roller i förskolans utbildning och undervisning

Vi vet att du och dina kollegor funderar kring de olika rollerna inom förskolans utbildning och undervisning och därför har vi tagit fram detta stödmaterial.

Stödmaterialet är utarbetat i samarbete mellan Förskola21 och dess nätverk Förskola21 MeetUp, Meet In Grid, Lärarförbundet med dess referensorgan förskola samt Christian Eidevald, utvecklingschef för förskoleförvaltningen i Göteborgs stad och forskare vid Göteborgs universitet, tidigare docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet. Syftet med materialet är att stödja arbetet med tolkningen av skollag och läroplan kring de olika rollerna inom utbildningen och undervisningen i förskolan.

Stödmaterialet togs fram under Förskola 21

Meet In Grid arrangerade konferensen Förskola 21 i oktober 2018. Under konferensen anordnade Lärarförbundet en workshop som handlade om undervisning i förskolan och om de olika yrkesrollerna. Stödmaterialet arbetades fram efter denna workshop. Lärarförbundets referensorgan förskola samt samtalsledarna Lisa Fogby, Carina Hammarstrand, Anna-Mia Nilsson och Pia Rizell har varit delaktiga i framtagandet.

Kommentarer:

Maria
Maria Epparn

Hej! Klickar på länkarna för bilagorna men får upp att de inte hittades. Med vänlig hälsning Maria

  • Skapad 2019-02-27 16:19

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här