Lärarförbundet
Bli medlem

Riskbedöm tjänsteplaneringen

När ett förslag till tjänsteplanering börjar ta form ska chef och skyddsombud komma överens om hur det ska riskbedömas. Att det blir gjort är i allas intresse!

När innehållet i tjänster planeras och arbetsuppgifter fördelas ska arbetsgivaren också göra en riskbedömning och en handlingsplan. Det är ett formellt krav.

Men det är också ett gemensamt intresse för skolledare och anställda. Det bäddar för friskare lärare, en sundare arbetsplats och bättre resultat. Chef och skyddsombud ska komma överens om hur det ska göras i praktiken.

I bilagan här på sidan finns ett underlag för riskbedömning med bakgrundsbeskrivning, genomgång av formalia och en exempelsamling. Använd det när ni granskar förslag till tjänsteplanering och verksamhetsplanering.

Naturligtvis finns det fler tillfällen då det ska göras riskbedömning och handlingsplan, till exempel vid förändringar i bemanning, schemaläggning, ändringar i kursplaner eller dylikt.

Samverkansgrupp/skyddskommitté bör behandla tjänstefördelningen i sin helhet eller så ska den förhandlas enligt MBL.

Större förändringar av innehåll eller förutsättningar för en lärares uppdrag under året ska förhandlas eller samverkas utifrån samma helhetsdiskussion. Uppdrag och planering ska rymmas inom arbetstidsramen och möjliggöra en god arbetsmiljö. Förändringar av en "full" planering ska därför innebära anpassning, inte en utökning!

  • Skapad 2021-04-01
  • Uppdaterad 2021-04-01
Frågor & Svar