Lärarförbundet
Bli medlem

Riksdagen röstar ner viktig reform om återinförande av estetiskt ämne

Riksdagen har idag röstat ner en reform som hade varit väldigt viktig för professionen och Sveriges elevers räkning – återinförande av estetiskt ämne på alla gymnasieprogram.

I gymnasieutredningen 2016 kom förslaget om att estetiskt ämne skulle återinföras på alla nationella gymnasieprogram. I propositionen som sedan lades fram föreslogs att ämnet skulle omfatta 50 poäng, och utveckla grundläggande kunskaper i de estetiska uttrycksformerna. Fram tills nyligen tydde det mesta på att förslaget skulle bli verklighet.

Men i april gick allianspartierna plötsligt ut gemensamt och fördömde förslaget. De berättade att de kommer att rösta ner förslaget i riksdagen, då de anser att obligatoriet sker på gymnasiearbetets bekostnad och att det gör eleverna sämre rustade inför både högskolestudier och arbetsliv.

Men genom det estetiska ämnet får eleverna möjlighet att utveckla sin kreativitet och sitt skapande. Områden som är efterfrågade på dagens arbetsmarknad och i samhället i stort. Forskning pekar också på nyttan och nödvändigheten av de estetiska uttrycken för en människas utveckling, och de estetiska ämnena har en stark ställning i de länder som toppar utbildningsrankingen. De estetiska ämnena är dessutom viktiga som bärare och vidareförmedlare av kulturen. Något alla bör få del av. Konstarterna bidrar därutöver med andra perspektiv på samhället i stort, och ger möjlighet att undersöka och diskutera demokrati och mänskliga rättigheter på nya sätt. De estetiska ämnena har med andra ord en viktig roll i att komplettera gymnasieskolans breda bildningsuppdrag.

- På grund av en valårsnyck att göra partipolitik av viktiga utbildningspolitiska förslag bestämde sig alliansen med stöd av SD för att rösta ner en väldigt viktig reform. Det är anmärkningsvärt att de är beredda att spela med Sveriges framtid, bara för att göra en billig politisk poäng, säger Johanna Jaara Åstrand.

Estetiska ämnet väljs bort

Innan 2011 var estetisk verksamhet obligatoriskt i gymnasieskolan. Men med gymnasiereformen år 2011 gjordes ämnet frivilligt. Argumentet för att ta bort ämnet var att elever skulle kunna fokusera på karaktärsämnena istället, och på så sätt bättre kunna förbereda sig för sitt framtida yrkesliv. De som hade intresse skulle dock kunna välja till ämnet i det individuella valet.

Borttagandet har lett till att en majoritet av gymnasieeleverna idag får mindre estetisk kunskap än före 2011. Genom att det estetiska ämnet nu måste konkurrera med andra kurser inom ramen för det individuella valet, har många skolor sett att elever på högskoleförberedande program väljer bort det estetiska ämnet till förmån för kurser som ger meritpoäng. På yrkesprogrammen väljs det estetiska ämnet bort till förmån för kurser som ger grundläggande högskolebehörighet. Olyckligt givet det mervärde det estetiska ämnet ger till eleverna.

Lärarförbundet anser att estetiskt ämne bör ingå i alla nationella gymnasieprogram. Det skulle kunna fylla olika funktioner på olika program, men gemensamt bidra till en bredare kunskapsbas och utvecklade kognitiva förmågor hos alla elever. Vi kommer fortsätta bevaka frågan även efter valet och göra vad vi kan för att uppvärdera ämnet.

  • Skapad 2018-06-19
Frågor & Svar