Lärarförbundet
Bli medlem

Rickard sätter arbetsmiljön först

Rickard Wirdelöv, huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Växjö. Foto: Lina Alriksson

Rickard Wirdelöv, huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Växjö. Foto: Lina Alriksson

Vikariebrist, ökade sjuktal och känslostorm efter lärarlönelyftet. Arbetsmiljön i skolan är en högaktuell fråga i Växjö och Rickard Wirdelöv, huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Växjö, är mer efterfrågad än någonsin. För att möta behovet besöker han skolor så ofta han kan.

– Jag hade aldrig en tanke på att bli lärare som min mor och far, men efter min militärtjänstgöring på 70-talet, fick jag upp ögonen för att undervisa och arbetade fram till 2005 med specialundervisning på högstadiet, säger Rickard Wirdelöv.

Under sina 25 år som aktiv lärare har Rickard alltid varit engagerad i facket och har varit såväl arbetsplatsombud som skyddsombud. Med åren lade han allt mer tid på fackliga uppdrag och bestämde sig så småningom för att börja arbeta fackligt på heltid.

– När jag utbildade mig till lärare i Linköping träffade vi en ombudsman som sa ”det är viktigt att vara med i facket, arbetsgivaren kommer alltid att kräva mer arbete ifrån er, men inte till en hö- gre lön.” Vilket stämmer, lärarna har med åren fått mycket mer att göra, men inte till förmån för en högre lön. På sikt måste det bli ändring på det om vi ska ha en skola med hög kvalitet.

Viktigt att inte känna sig ensam

Idag är Rickard huvudskyddsombud på Lärarförbundet i Växjö med fokus på arbetsmiljöfrågor. Han håller även i ombudsutbildningar och erbjuder alla nya ombud ett koncept som han själv har kommit på, ”60 minutes”. Under en timme ger han en snabbintroduktion till ombudsrollen och berättar om uppdraget, samt visar hur man hittar de mest efterfrågade faktasidorna om lön och försäkring på lararforbundet.se. Viktigast tycker han det är att ombudet inte känner sig ensam, utan snabbt kan komma i kontakt med honom eller någon annan på Lärarförbundet.

– Lärare på de skolor jag besöker vittnar om en hög arbetsbelastning, där bristen på vikarier gör att man många gånger måste utföra kollegans arbete också. Det riskerar att leda till ökad andel sjukskrivningar. Inom utbildningsförvaltningen i Växjö är den siffran redan hög, årssnittet ligger på ett hundratal långtidssjuka, 60 dagar eller mer. Ser jag till mig själv har jag nu upptill 30 ärenden som pågår, där de flesta är arbetsmiljörelaterade.

Träffar ofta lärare i deras vardag

Två till tre gånger i veckan åker Rickard ut till olika skolor för att träffa lärare och möta dem i deras vardag. Han försöker att göra arbetsplatsbesök så ofta han kan och har medvetet valt bort möten och att sitta med i till exempel utbildningsnämnden, till förmån för att kunna hjälpa medlemmar och potentiella medlemmar ute på skolorna.

– När jag träffar nya lärare brukar jag alltid fråga om de har rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete och ställer sedan fem frågor som är kopplade till Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). 1. Vilket är ditt uppdrag? 2. Vilket resultat ska uppnås med ditt arbete? 3. Ska arbetet utföras på ett särskilt sätt, isåfall hur? 4. Om det kör ihop sig, hur gör du då? 5. Finns det någon backup för dig?

Lärarlönelyftet är en arbetsmiljöfråga

Den senaste tiden har frågan om lärarlönelyftet varit högaktuell och Rickard träffar många lärare som tappat arbetsglädjen, blivit besvikna, ledsna och som till och med mått så dåligt att de har känt sig tvungna att sjukskriva sig. Han har besökt tysta arbetsplatser där lärarna håller känslorna inom sig och han har varit i personalrum där åsikterna har stormat vilt. Oavsett vilket tycker han att det är viktigt att vara lyhörd och uppmärksam på signaler för psykisk ohälsa och kränkande särbehandling.

– Har du möjlighet att göra en enkät på din skola för att se hur lärarna mår, så gör det! Förändras klimatet i kollegiet så att lärarna börjar må dåligt, bör du utgå från AFS:en OSA, kontakta förskolechef eller rektor och göra en tillbudsanmälan. Lärarlönelyftet har blivit en arbetsmiljöfråga där jag som huvudskyddsombud och du som ombud har en viktig uppgift att lyssna in och vägleda lärarna så att deras välmående sätts i främsta rummet.

  • Skapad 2017-01-19
Frågor & Svar