Lärarförbundet
Bli medlem

Revisorsutbildning

​Uppdraget som revisor innebär att följa avdelningsstyrelsens arbete löpande under året. Du har en viktig roll att säkra demokratin och att avdelningen utför sitt uppdrag enligt stadgar och verksamhetsplan.

Att vara oberoende är en viktig del, du kan inte ingå i styrelsen eftersom ditt uppdrag innebär att granska styrelsen. Du ska istället följa styrelsens arbete under året, följa besluten och även ekonomin. I slutet av året ska du ta ta fram en revisionsberättelse och presentera den för årsmötet.

För dig som revisor finns en revisorsutbildning i två delar som ger ett stöd till dig i ditt uppdrag. Den första delen är en webbutbildning som ger dig alla grunder till ditt uppdrag. Den andra delen är en lärarledd utbildningsdag ger dig påfyllnad till det du redan lärt samt möjlighet att till fördjupning i delar som du som deltagare tycker att du behöver. Det finns även en samlingssida för revisorer där du hittar nyheter, mallar, m.m. den hittar du på Förbundsnätet under rubriken Mitt uppdrag.

Så här kommer du till revisorsutbildningen
Logga in på www.lararforbundet.se . Under menyn Förtroendevald hittar du Lärportalen där alla webbutbildningar finns.

Kursansvarig: Malin Hjorth. Mail: malin.hjorth@lararforbundet.se

  • Skapad 2015-12-07
  • Uppdaterad 2021-09-20
Frågor & Svar