Lärarförbundet
Bli medlem

​Rektorer får hjälp att erövra sitt uppdrag

– Skolledare behöver få så goda förutsättningar som möjligt för att lyckas i sitt uppdrag, säger Björn Hareland som representerar Lärarförbundet i ett samarbete där nu en konkret digital verktygslåda för rektorer lanseras.

Det sägs att de första hundra dagarna på ett nytt jobb är avgörande för ett framgångsrikt ledarskap. Då kan det vara bra med en verktygslåda med råd, guidning, mallar och sammanfattningar som ger överblick.

Föreningen för Sveriges skolchefer, Jönköpings kommun, Lärarförbundet skolledare, och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en gemensam webbsida där nya rektorer kan få stöd under sin första tid på jobbet. Webbsidan ligger på Lärarförbundets webbplats och har adressen www.lararforbundet.se/hundradagar. Organisationerna bakom materialet har konstaterat att många rektorer känner sig otillräckliga i sina uppdrag. Det kan vara svårt att hinna utöva det pedagogiska ledarskap som förväntas, särskilt då de administrativa uppgifterna till en början kan kännas betungande.

Vi ville göra någonting konkret för att ge rektorerna stöd och landade i denna digitala verktygslåda med operativt stödmaterial inom nio centrala områden. Genom sammanfattningar, råd och exempel kan både nya rektorer och de som redan arbetat en tid, få praktiskt stöd i sitt uppdrag, förklarar Björn Hareland.

Verktygslådorna

  • Barn- och elevhälsa
  • Beslutsvägar
  • Effektiva möten
  • Kompetensutveckling
  • Ledarskap och styrning
  • Rutiner och kommunikation
  • Svåra samtal med personal
  • Team
  • Årsplanering

Här är en länk till verktygslådan.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här