Lärarförbundet
Bli medlem

​"Jag hoppas att vi inte får betala surt i framtiden"

Många oroar sig just nu för smittspridning av corona på landets förskolor. ​På Hoppetossas förskolor i Stockholm är just nu många barn lediga eller sjuka, men de flesta i personalen finns på plats. Carola Wedholm, tf. rektor för två förskolor inom Hoppetossa AB berättar:

- Nu är det rätt lugnt, vi har haft en period där många i personalen varit sjuka men de flesta är tillbaka nu. Däremot har vi många lediga och sjuka barn i dagsläget. Vi är lite ovana i förskolan med så få barn närvarande så alla passar på att arbeta ikapp pedagogisk dokumentation, förbereda utvecklingssamtal, materialvård och se över den pedagogiska miljön, säger Carola Wedholm, tf. rektor för två förskolor inom Hoppetossa AB i Stockholm och 2:e vice ordförande för Lärarförbundet Skolledare.


Carola började sin anställning på Hoppetossa AB just innan Corona bröt ut. Det är alltid mycket nytt att lära på en ny arbetsplats, men det har varit extra mycket de senaste veckorna:

 - Jag har fått en intensivkurs i krishantering kan man säga.

Hon berättar att personalen inte märker av någon påtaglig oro hos barnen i dagsläget, men att det däremot finns det en oro hos personal och vårdnadshavare:

- Det har varit en period där oron varit stor inför en eventuell stängning av förskolorna; vad gör vi om det händer, får vi lön, får vi vara på arbetsplatsen om vi vill.


För att stötta sin personal är Carola ute i verksamheten så mycket hon kan:

- Jag är ute på förskolorna och försöker vara så närvarande som möjligt för att kunna svara på frågor och stötta upp den dagliga verksamheten. Vi har ställt in vårfester, vernissage, föräldraråd, interna nätverksträffar och liknande aktiviteter men vi hoppas att vi får möjlighet att hitta nya datum för detta senare i vår. 


Carola är mycket nöjd med det stöd hon fått från sin huvudman under detta läge. De har återkommande avstämningar varannan dag för att uppdatera om det rådande läget, t.ex. om det är något som dykt upp som måste tas omhand, avstämningar om hur alla mår och hur bemanningen ser ut samt om det finns nya direktiv från myndigheter som påverkar verksamheten:


- Vi har uppdaterade rutiner och handlingsplaner för alla tänkbara situationer och en plan för kommunikation ut i organisationen.  Det är ingen som vet vad som kommer att hända framöver. Vad vi däremot vet, är att samhället kommer att fortsätta behöva rulla även efter krisen:


- Det ska bli mycket intressant att följa debatten, politiska vindar och beslut efter det här. Förskola, skola, sjukvård m.fl gör dag ut och dag in en  fantastisk insats. Det  gjorde  vi innan Corona, och kommer fortsätta med även när detta är över. Men med de nedskärningar som redan innan drabbat  välfärdssektorn så hoppas jag att vi inte kommer få betala surt i framtiden, säger Carola Wedholm.


Åter till: Lärare och skolledare berättar om corona

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här