Lärarförbundet
Bli medlem

Registerutdrag

Innan du anställs som lärare eller påbörjar din verksamhetsförlagda utbildning är du skyldig att visa ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Skyldigheten att visa registerutdrag gäller oavsett om verksamheten bedrivs av offentlig eller enskild huvudman. Kravet på registerkontroll är lagstadgad i skollagen eller lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Bestämmelser finns även i lagen om belastningsregister.

Om du inte har visat ett registerutdrag får arbetsgivaren inte anställa dig, anlita dig eller bereda dig plats på den verksamhetsförlagda utbildningen.

Ansökan om registerutdrag görs på en blankett som du kan hämta från www.polisen.se eller hos din lokala polismyndighet. Ett utdrag kan användas under ett år från dess utfärdande.

Det tar normalt ungefär två veckor att få utdraget.

Det här visar registerutdrag

Syftet med denna registerkontroll är att förhindra att barn utsätts för övergrepp. Registerutdraget visar om du är dömd för:

  • sexualbrott
  • mord
  • dråp
  • grov misshandel
  • människorov
  • grovt rån
  • barnpornografibrott.

Om påföljden samtidigt även avser annan brottslighet än ovanstående ska även det brottet visas oavsett vilken brottslighet det är fråga om. Om den arbetssökande är medborgare i ett annat EU-land ska Polisen hämta in uppgifter som finns i kriminalregistret i det andra landet.

Efter att arbetsgivaren har kontrollerat utdraget har du rätt, om du begär det, att få originalhandlingen tillbaka.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här