Lärarförbundet
Bli medlem

Regeringsförslag: Matematikämnet utökas i grundskolan

Regeringen kommer att fatta beslut i frågan i vår och förändringen träder i kraft redan till höstterminen.

Beslutet innebär att grundskolans timplan kommer att utökas från 6 665 timmar till 6 785 timmar. En utökning av detta slag har inte ägt rum sedan i mitten på 1990-talet.

Sammantaget innebär reformen 700 nya lärartjänster i landet, enligt regeringens beräkningar. Utgångspunkten är att ämnet ska förstärkas i de första tre årskurserna.

Reformen kommer att genomföras årskursvis; en elev som börjar årskurs ett ht 2013 får 120 timmar mer matematik under sin grundskoletid. Den elev som börjar årskurs två får 80 timmar mer och den som börjar årskurs tre får 40 timmar mer i ämnet.

Nya tjänster behövs

När reformen är helt genomförd skulle detta kunna innebära att en vanlig tvåparallellig skola har anställt en ny matematiklärare på en dryg tredjedel av en tjänst eller kanske en halvtid, beroende på hur man tjänstgör och hur matematiklektionerna bemannas.

En annan nyhet i förslaget är att frihetsgraden i utnyttjandet av skolans val minskar. Går detta igenom kommer man inte kunna minska undervisningstiden generellt i alla ämnen med 20 procent. Ämnena matematik, svenska, svenska som andra språk och engelska kommer inte att få minskas.

Lärarförbundet har kontaktats av medlemmar som frågat om rektorn verkligen kan lägga ut ytterligare undervisning på de befintliga lärarna. Har du som lärare redan en full tjänst kan detta inte göra det utan att ta bort något annat.

För Lärarförbundet är det självklart att en reform av det här slaget måste innebära att rektorer runt om i landet börjar söka efter nya mattelärare till sina skolor och framförallt lärare med kompetens att undervisa i årskurs 1-3.

Vi skulle behöva din hjälp för att få veta hur den utökade undervisningstiden kommer att påverka dig och dina kollegor.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här