Lärarförbundet
Bli medlem

Regeringens förslag om 10-årig grundskola

Under den senaste veckan har det i några medier diskuterats om en framtida förändring av förskoleklassen. Det här är vad vi vet i nuläget

Vad vi vet i nuläget?

Regeringen har meddelat att en tioårig grundskola ska införas, utifrån att det finns med i Januariavtalet mellan regeringen och Centern och Liberalerna. Utbildningsministern har varit tydlig med att frågan kräver noggrann utredning innan det genomförs. I regeringens budget för 2020 och framåt finns det 190 miljoner kronor avsatta för år 2021 som ska kunna användas till fortbildningsinsatser för personal i förskoleklass. Förskollärare i förskoleklass ska kunna vidareutbildas och kunna få behörighet för att undervisa i lågstadiet.

Eftersom frågan ska utredas är det ännu mycket oklart hur förändringen kommer se ut, hur det ska genomföras och vad det kommer innebära. Det vi vet såhär långt är att det framöver kommer att komma ett förslag till riksdagen om att grundskolan ska bli tioårig och att den nu obligatoriska förskoleklassen tas bort och ersätts med årskurs 1 för 6-åringar.

Vad säger Lärarförbundet?

Vi har länge arbetat för att förskoleklassen ska bli obligatorisk, vilket den till slut blev förra läsåret. Vi har också fått igenom att det ska finnas ett avsnitt om förskoleklassen i läroplanen. Lärarförbundets ståndpunkt är att de förskollärare som nu arbetar i förskoleklass ska vara fortsatt behöriga att undervisa 6-åringar. I tiderna av lärarbrist är det både oansvarigt och okunnigt att säga att de som är specialister på sexåringars lärande över en natt inte skulle vara det.

Vi ser också att förskollärarnas kompetens i förskolepedagogik är oerhört viktigt för att just undervisa sexåringar, då de tillsammans med grundlärare får ihop övergången mellan förskola och skola genom att samverka.

Vad händer nu?

Regeringen ska tillsätta en utredning och Lärarförbundet kommer att arbeta aktivt för att påverka utredningens resultat. Vi kommer att driva på för att förskollärare i förskoleklass ska vara fortsatt behöriga och för att förskoleklassens pedagogiska innehåll ska finnas kvar även i en ny konstruktion. Vi kommer också att arbeta för att alla förändringar ska göras med mycket god framförhållning och få ta den tid som behövs.

  • Skapad 2019-09-30
  • Uppdaterad 2019-09-30
Frågor & Svar