Lärarförbundet
Bli medlem

Regeringen vill stärka kvaliteten i fritidshem och förskoleklass

Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand tillsammans med utbildningsminister Gustav Fridolin, under tisdagens presskonferens på Sofia skolan i Stockholm.

Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand tillsammans med utbildningsminister Gustav Fridolin, under tisdagens presskonferens på Sofia skolan i Stockholm.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) framförde den 13 januari att regeringen gett Skolverket i uppdrag att ta fram egna kapitel i läroplanen för fritidshem och förskoleklass. Syftet är att stärka kvaliteten i verksamheterna och tydliggöra vilket innehåll respektive verksamhet ska ha.

Beslutet togs emot med glädje av Lärarförbundet som har arbetat för frågan i många år. Beskedet innebär en förbättrad möjlighet till utvärdering och uppföljning och höjer statusen på den undervisning som idag bedrivs inom både förskoleklass och fritidshem. 

- Jag är mycket glad att regeringen i dag meddelar att de ge Skolverket i uppdrag att utveckla egna kapitel i läroplanen, för fritidshem och förskoleklass. Det är något Lärarförbundet länge har krävt så det är mycket positivt att vi nu får gehör för detta, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand

Allt större elevgrupper i fritidshemmen

Behovet av en förändring i läroplanen grundar sig i att fritidshemmens verksamhet har försämrats under många år. Barngrupperna växer sig allt större och enligt Skolverkets statistik ansvarar idag varje anställd i genomsnitt för 12,9 elever. År 1990 gick det 7,5 elever per anställd.

- Det blir allt fler elever, men inte fler anställda. På tio år har antalet elever på fritidshemmen ökat med 34 procent, säger utbildningsminister  Gustav Fridolin.

Enligt Skolinspektionen lider många fritidshem idag av kvalitetsbrister. Barnens lärande och utveckling stimuleras inte tillräckligt, vilket delvis beror på att läroplanen är otydlig. 

- Min förhoppning är nu att regeringens beslut ska leda till en likvärdig undervisning oavsett vilka föräldrar man har eller var man bor, säger Johanna Jaara Åstrand. 

"Det blir tydligare att fritidshemmen är endel av skoldagen"


Förskoleklassen hamnar mellan stolarna

Förskoleklassen ska vara en bro mellan förskolan och grundskolan, men många lärare i förskoleklass vittnar om att skolformen hamnar i ett ”ingenmansland” mellan för- och grundskolan. När Lärarförbundet skickade ut en enkät till medlemmar i förskoleklass, svarade hela 91 procent att de ville se en inskrivning av förskoleklassens roll i läroplanen.

- Regeringens besked idag innebär inte alla utmaningar för förskoleklasser och fritidshem blir lösta. Men kursplaner är en förutsättning för ökad likvärdighet. Dock måste lärarna få bättre förutsättningar att lyckas inom såväl förskoleklass som fritidshem, säger Johanna Jaara Åstrand. 

"Ett mycket stort steg framåt för förskoleklassen"

Förändring i läroplanen nästa år

Under året kommer Skolverket att arbeta fram hur avsnitten i läroplanen för fritidshemmen och förskoleklassen ska se ut. Förändringen i läroplanen tros först bli verklighet nästa år. 

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Vad underbart med en utbildningsminister som är kunnig och klok! En som vet att vi som har relevant utbildning för att arbeta på fritidshem förmår långt mer än att ansvara för pingiskön (som en före detta utbildningsminister hävde ur sig.) Tack regeringen och Gustav Fridolin.

  • Skapad 2015-01-15 08:52

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar