Lärarförbundet
Bli medlem

Regeringen har lyssnat till Lärarförbundet

Nu föreslår regeringen att förskolechefer ska kallas rektorer och få en fullvärdig rektorsutbildning på 30 hp. Detta är mycket glädjande för Lärarförbundet Skolledare som har varit drivande i dessa frågor.

I somras kom ett förslag från ”Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner" som leds av Björn Åstrand. Utredningen föreslog att förskolechefer skulle kallas rektorer, men tyvärr också att dessa skulle få en obligatorisk rektorsutbildning som bara var på 7,5 hp. Övriga rektorer får idag 30 hp. Lärarförbundet invände då kraftfullt mot den korta rektorsutbildningen, men var positiva till bytet av titel.

Nu kommer ett förslag som helt går på Lärarförbundets linje. Hur känns det, Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare?

- Det känns som en seger. Jag är glad idag.

Detta är en fråga som engagerar dig. Kan en titel och 22,5 hp utbildning vara så viktiga?

- Ja, därför att det ibland har känts som om förskolan ses som lite mindre värd medan det för mig och för Lärarförbundet Skolledare är självklart att all undervisning inom skolväsendet är lika viktig. Vi vet genom forskning att barn som gått i förskola exempelvis utvecklar bättre kunskaper i språk och matematik. De har också högre utbildningsnivå och en högre inkomst jämfört med barn som inte gått i förskola. Förskolan har påtaglig betydelse för människor och deras fortsatta utbildning. Nej, för mig har det aldrig funnits något vettigt skäl att behandla förskolans ledare på något annat sätt än andra ledare inom i skolväsendet.

Kommer detta förslag att gå igenom i riksdagen?

- Jag har svårt att tro något annat. Det var många instanser som följde Lärarförbundets linje när förslaget var ute på remiss och jag tror att våra folkvalda kommer att rösta på det enda rätta sättet när förslaget läggs fram.

Läs hela förslaget här.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här