Lärarförbundet
Bli medlem

Regeringen agerar mot bristen på speciallärare

Idag presenterade regeringen i sin vårbudget att de tänker öka antalet utbildningsplatser på speciallärarprogrammet med ytterligare 900 platser utöver de 100 som aviserades i budgetpropositionen.

Fler elever måste få hjälp

Under morgonen medverkade utbildningsminister, Jan Björklund och Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Sirén i Ekots-sändning. Utbildningsministern kommenterade att antalet speciallärare behöver utökas i skolan så att många fler elever med svårigheter ska kunna få hjälp att nå målen i skolan.

Politikerna tar rapporten på allvar

- Lärarna går på knäna. Det är alldeles uppenbart att det behövs fler speciallärare för att kunna möta det behov som finns av stöd till eleverna. Politikerna har nu tagit intryck av Lärarförbundets uppmärksammade rapport om särskilt stöd och äntligen insett situationens allvar, säger Eva-Lis Sirén.

Bristen på specialpedagoger ökar

Sveriges Radio rapporterar att mer än hälften av de som undervisar barn med behov av särskilt stöd saknar speciallärarutbildning. Bristen på specialpedagoger ökar även i takt med att elevkullarna växer och att många speciallärare och specialpedagoger går i pension.

Examenspremie ska locka fler till utbildningen

Förutom att öka antalet utbildningsplatser, vill regeringen också införa en skattefri examenspremie på 50 000 kronor för dem avlägger en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Jan Björklund berättade för Ekot att examenspremien är en viktig del för att få upp söktrycket på utbildningen.

- Gärna en examensgåva men det är en helt otillräcklig åtgärd. Det handlar om några ynka hundralappar om man räknar om det till månadslön under den tid som man kan förväntas jobba som speciallärare. Det behövs istället en rejält höjd lön efter utbildningen, säger Eva-Lis Sirén.

Det som krävs är högre löner

Utbildningarna omfattar 90 högskolepoäng (1,5 år) och studierna finansieras ofta helt av deltagarna. Många studerar på halvfart under en treårsperiod parallellt med arbete.

- Ska man som vuxen på egen bekostnad studera under lång tid krävs det en riktig lönehöjning för att en så stor personlig ansträngning ska vara lockande. Inte minst eftersom det nu med förstelärarreformen finns en alternativ karriärväg i skolan, säger Eva-Lis Sirén.

  • Skapad 2014-03-07
  • Uppdaterad 2014-03-28
Frågor & Svar