Lärarförbundet
Bli medlem

Reformtrötthet men också nya möjligheter när lagen kring särskilt stöd förändras

Den 1 juli i år ändrades återigen regelverket kring särskilt stöd. Senast det skedde var för fyra år sedan när den nya skollagen trädde i kraft. Nu kommer alltså nya paragrafer inom området och därmed måste också arbetet i skolorna läggas om en gång till.

-Det är förståeligt om många är trötta efter alla förändringar, men här finns också möjligheter till arbetslättnader och kvalitetsförbättringar, säger Lärarförbundets expert Lars Svensson.

Färre åtgärdsprogram nu

Även om den nya lagen lämnar utrymme för individuella bedömningar ifråga om när en elev ska få särskilt stöd innebär den ändå att färre åtgärdsprogram nu kommer att skrivas.

- Vi bör komma ihåg att lagändringen bland annat gjordes i syfte att minska på lärares dokumentationsbörda och att de därmed skulle få mer tid till att faktiskt arbeta med att ge stöd. Detta måste innebära en rejäl förskjutning mot att åtgärdsprogram nu endast skrivs för dem som har stora behov av stöd, säger Lars Svensson.

Höjd kvalitet på arbetet

Färre åtgärdsprogram och utredningar innebär också en ny och stor möjlighet att höja kvaliteten på arbetet kring dessa dokument.

- I Lärarförbundet hoppas vi nu att skolledare och huvudmän fullt ut kan ta tillvara på speciallärarnas och specialpedagogernas kompetens. De har påbyggnadsutbildning för att arbeta med särskilt stöd och för att göra pedagogiska utredningar. En klok rektor bör därför, så långt det är möjligt, låta dem vara de som gör utredningar och som upprättar åtgärdsprogram.

Lärarna får utökat ansvar

Lärarna och speciallärarna/pedagogerna får ett utökat ansvar. De ska se till att det att arbetet med särskilda anpassningar fungerar i vardagen. Det kräver att skolans organisation anpassas därefter.

- Det måste tas hänsyn till arbetet med extra anpassningar när lärarnas (inklusive speciallärare/pedagogers) arbete och arbetstid planeras och följs upp. Lärarna och arbetslagen måste ges resurser och utrymme för att klara av detta, utan att skolledare behöver konsulteras i det dagliga arbetet. Lärarna måste få goda förutsättningar om de ska kunna göra detta viktiga arbete på ett så bra sätt som det är tänkt! 

Kommentarer:

Dan
Dan Sagemo

En fråga som man kan ställa sig (utifrån prof. Thomas Skrtic forskning "Behind special education")
är det så att speciallärare och specialpedagoger ska vara den lösning som organisationen skola har för att slippa tänka annorlunda kring "En skola för alla" och kan fortsätta som tidigare eller ska de vara katalysatorer till nytänk?
Han skriver i sin bok att många organisationer gör så, att när de ställs inför problem, så tillsätts en yrkesgrupp för att ta hand om problemet, och då behöver de inte förändras utan kan fortsätta som de alltid gjort.
Tänkvärt!

  • Skapad 2014-09-26 11:50
Lars
Lars Svensson

Hej Johan,
Det korta svaret är ja, det gäller även gymnasieskolan.

Det långa svaret är att det gäller förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasiesärskolan och gymnasieskolan.

  • Skapad 2014-09-09 15:10
Johan
Johan Klintberg

Gäller detta bara grundskolan eller gäller det gymnasiet också?

  • Skapad 2014-09-04 08:53

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här