Lärarförbundet
Bli medlem

Rätten till utbildning - ett av FN:s globala hållbarhetsmål

Mål 4 syftar till att garantera en utbildning av god kvalitet för alla.

Mål 4 syftar till att garantera en utbildning av god kvalitet för alla.

FN:s fjärde hållbarhetsmål handlar om rätten till utbildning och även Sverige har åtagit sig att uppnå målen. FNs nya globala utvecklingsmål antogs av samtliga 193 medlemsländer på toppmötet i New York den 25-27 september 2015.

Efter år av förhandlingar enades FN:s 193 medlemsländer om den slutgiltiga texten för de nya hållbarhets- och utvecklingsmålen ”Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”.

17 globala mål för hållbarhet ersätter milleniemålen

De nya målen, även kallade SDG (Sustainable Development Goals) ersätter de gamla milleniemålen som löpte ut 2015.

De 17 målen och de 169 delmålen för en hållbar utveckling lyfter fattigdomsbekämpning som det övergripande målet och ska samtidigt integrera de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av en hållbar utveckling. Målen syftar bland annat till att utrota fattigdomen, minska ojämlikheten, skydda vår miljö, skapa jämställdhet samt garantera en utbildning av god kvalitet för alla.

Rätten till god utbildning för alla - ett eget mål

Det fjärde målet handlar om rätten till utbildning och syftar till att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet samt främja möjligheter till ett livslångt lärande för alla.

Målet i sig är uppdelat i delmål som till exempel handlar om att alla barn ska ha tillgång till förskola som är förberedande för skolan. Ett annat av delmålen är att alla ska få en gratis, likvärdig utbildning av god kvalitet.

Andra delmål handlar om tillgång till yrkesutbildningar och högskola samt att alla barn och ungdomar ska lära sig att läsa och räkna. Det finns även delmål som syftar till att alla som går i skolan ska lära sig om hållbar utveckling vilket inkluderar ämnen som jämställdhet, mänskliga rättigheter, hållbar livsstil, icke-våld och mångfald.

Även Sverige ska uppnå målen

Hållbarhetsmålen skiljer sig från milleniemålen då de är universella, och därmed innebär att de gäller för alla länder, såväl rika som fattiga. Detta innebär att även Sverige har åtagit sig att uppnå målen och måste se över vad som behöver göras på hemmaplan.

Lärarförbundet har länge arbetat med Education International för att utbildning ska vara ett av hållbarhetsmålen. Läs mer om Education International.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här